Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Clarens – 10 tot 12 Oktober 2022

Daar is aan my gevra om my indrukke en ervaring wat ek beleef het tydens die werkswinkel, op skrif te stel. Nou laat ek net eerstens die hoek verduidelik van waar ek kom. As enigste ouderling tussen 42 plus predikante, was dit ‘n ervaring op sigself, maar laat ek dit ook onomwonde stel dat ek altyd as een van die groep gevoel het. 

As verteenwoordiger van die Fauresmith-ring, was dit ‘n eer, maar ek moet ook verduidelik dat op die stadium van die werkswinkel was daar een predikant in die Fauresmith-ring wat bestaan uit 9 gemeentes. Die res is almal vakant. Daar was wel ‘n beroep uitgebring in een van die ander gemeentes. So, my verwysingsraamwerk was ‘n ring wat eintlik nie kan funksioneer nie en jy bevind jouself dan in ‘n omgewing waar dinge werk. So, dat dit vir my ‘n ontsettende leerkurwe was, was verseker. Verder was dit ‘n openbaring om te besef wat die werklike funksie van ‘n ringskommissie is. 

Waar ons as gemeente tans besig is om ‘n predikant te beroep, was dit van ontsettende waarde om met die persone wat verantwoordelik is vir die Kerkorde. te kon praat en te verifieer oor die korrekte prosedures wat gevolg moet word. Verder is daar ook die tugaspekte behandel wat die besef sterk op die voorgrond gebring het dat dit nie iets is waarvan jy net hoor en nie werklik mee te doen kry nie. Alhoewel ons hoop dat dit nie iets is wat jy elke dag moet doen nie, was dit belangrik om te kan verstaan hoe en waar jy die leerstof kan kry en wat die prosedures is wat gevolg moet word.

Wat my stof tot nadenke gegee het, is die besef dat die kerkrade van die gemeentes van ‘n ring baie gou en dringend opleiding moet ontvang om die werksaamhede van ‘n ring te kan doen. Die dae van elke gemeente wat ‘n predikant het, is ongelukkig verby. En dit is juis die ring wat die sement sal word om al die gemeentes in ‘n ring saam te smee as een suksesvolle eenheid. Daar was melding gemaak tydens die werkswinkel dat die sinode kyk na samewerkingsooreenkomste tussen gemeentes, hetsy deel van predikant of wat ook al. Vir die plattelandse gemeentes sal dit ‘n groot uitkoms wees, maar die funksie van die werksaamhede van die ring moenie agterweë bly nie.

Om op te som, kan ek dit net beklemtoon dat vir my, as kerkraadslid wat die werkswinkel bygewoon het, van ontsettende waarde was veral om te verstaan wat die funksie van ‘n ringskommissie is en die struktuur en reëls waaronder dit werk. Ek beveel ten sterkte aan dat dit verpligtend moet wees vir elke kerkraadslid wat op ‘n ringskommissie dien om die nodige opleiding te ontvang.

[Foto verskaf]
116 | Maatskaplike NOODLYN