Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Watter geskenk om te gee?

Ons roeping as kerk sluit onder andere in om ‘n kontra-kultuur te skep vir die lewe. Dit sluit in ander waardes, leefstyl en lewensuitkyk. Die seisoen van die kersgety lê vir ons voor. En dit word beskryf as die mees stresvolle tyd wat mense beleef. Een van die stressors is die verwagting om geskenke te koop vir mekaar.

“Backward Christmas” en “Advent conspiracy” is maar ‘n paar van die groepe wat die afgelope tyd poog om met ander waardes soos “leef met verwondering/spandeer minder/gee meer/leef liefde” ‘n alternatief te skep wat gelowiges help om getuies te wees ook met die wyse waarop die feesgety benader word. (https://adventconspiracy.org/about/)

Ons kan mekaar help om so die ware betekenis van geskenke weer te snap. Geskenke is die bewys van ons liefde vir die ander. Daarmee wil ons, ons waardering vir die ander in ons lewe beklemtoon. Ons wil die ander se waarde en betekenis vir ons lewe vier en onderstreep. Met ons geskenk wil ons ook die hoop uitspreek om ons verhouding met die ander te verdiep en te verseker van ons liefde en sorg tot hierdie waardevolle verhouding. Buiten geskenke aan ons geliefdes en vriende, kan ons ook aandag gee oor hoe ons geskenke lyk wat ons vir ons moeder aarde kan gee. Die grootste oorsaak vir die ekologiese rampe is omdat mense meer geneem het van die aarde se bronne as wat hul bereid is om terug te gee. Daarom is dit belangrik om ‘n nuwe waarde van “gee meer” by onsself te kweek om so ook ons geliefde aarde te beskerm en te onderhou.

Onderaan is ‘n adventkalender. Jy kan vir jou en jou gesin ‘n uitdruk maak. Dit word gewoonlik iewers in die huis geplaas waar almal dit kan sien. Die gedagte is om elke begin van die dag die opdrag te lees en dit dan in die verloop van die dag uit te voer saam met die res van jou gesin. Ons begin die 1ste Desember met die eerste dag en tel dan 25dae af tot en met 25 Desember. Wees kreatief met die opdragte. Moenie net een persoon die verantwoordelikheid gee om dit uit te voer nie. Laat volwassenes en kinders verdeel in groepe om dit te beplan. Hou dit eenvoudig en maak tyd daarvoor. Die gedagte is nie om die kalender te gebruik as ‘n ekstra by jou bestaande manier om die feesgety te vier nie, maar as ‘n alternatief wat dit vervang. Wees daarom ook braaf om die ou manier van doen ook te vervang.

Lees hier meer oor die kalender.

116 | Maatskaplike NOODLYN