Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“War on Waste”- Ons oorlog teen afvalvullis | Deel 2

Deur Mariëtte Odendaal | Ekologie Netwerk

“Toe ek verlede jaar in September as dosent aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) in Bloemfontein begin werk, was ek geskok om vullishope regoor die hele stad te sien. Ek het weer dieselfde opstandigheid ervaar as kind in Citrusdal; wanneer trokke en trekkers vullis reg oorkant ons huis op die vullisstortingsterrein afgelaai het.”

Dr Daniël Andrew
Dosent: Departement Missionale Teologie, UV

As ons so om ons kyk, sien ons hoe oorloë wêreldwyd toeneem. Miljarde word aan groot moondhede se militêre begrotings spandeer, wat noodwendig tot gevolg het dat begrotings vir opvoeding, maatskaplike dienste, mediese sorg en nog vele ander onontbeerlike dienste aan landsburgers toenemend krimp. Dis ’n tragiese situasie waarin die mensdom hom bevind.

Maar daar kan iets aan gedoen word. Dr Daniël Andrew het onlangs tydens ’n Talking Theology-aanbieding ’n lesing by die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat aangebied. Ons wou egter eers meer gaan uitvind oor die mens agter hierdie aanbieding.

Daniël, jy is in die Swartland gebore en het in die sitruswêreld daar langs die Olifantsrivier grootgeword. Vertel ons iets van jou grootwordjare.

“Ek is ’n plattelander in murg en been; ek is in Moorreesburg gebore, het grootgeword in Citrusdal en het gematrikuleer in Piketberg.

“My pa was Gereformeerd, so ek kon Kinderbond deur die week bywoon. My ma was Anglikaans en daar het ek weer Sondae Sondagskool bygewoon. Ek was dus baie bevoorreg om ’n ekumeniese of interkerklike geloofswyse letterlik met moedersmelk in te kry. Daarom glo ek dat ons as Christene soveel meer het om ten opsigte van ons verskeidenheid te vier, sowel as dít wat ons met mekaar deel en dít wat ons saambind.”

Wat het jy studeer en wat was jou motivering daarvoor?

“Ek het van kinds af ’n roeping gehad om vir God te werk en diensbaar vir my medemens te wees. Dit is waarom ek besluit het om teologie te gaan studeer. Danksy dr Japie Lapoorta, jarelange prinsipaal van die AGS se Teologiese Kollege te Sarepta en dosent aan die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK), kon ek teologie aan die UWK gaan studeer.

“Die UWK se Fakulteit Teologie het twee bane aangebied; een vir die studente wat predikante in die NG Sendingkerk (later die VGK genoem) wou word en die ander baan vir studente uit ander kerkverbande, soos die Anglikane, Presbiteriane, Lutherane, Congregationals, Pinkster-groepe, Baptiste, ensovoorts. Byna die hele Bruid van Christus op aarde was in ons klasse verteenwoordig; ’n baie belangrike faktor wat my die waarde van ons verskeidenheid laat besef het.

“En dít was die plek waar ek bevoorreg was om my BTh, MTh, MA (Ontwikkelingstudies) en PhD te kon verwerf. Veral professore Dirkie Smit, Kobus Schoeman en Lucius Botes het in hierdie tyd ’n groot impak op my studiejare en geloofsontwikkeling gehad.”

Hoe het jou loopbaan tot dusver verloop?

“As AGS-pastoor het ek die afgelope 28 jaar by vier gemeentes gedien; twee in die platteland en twee in die stad. Laasgenoemde was in bende-geteisterde areas.

“Ek was ook dosent aan die AGS se opleidingskollege, die Sarepta Teologiese Kollege in Kuilsrivier, die Hugenote Kollege, die Calvynse Protestantse Kerk se Seminarium, die UWK en die Universiteit van die Vrystaat waaraan ek tans verbonde is as dosent in sendingwetenskap (missionale teologie).

Daniël, jy het onlangs ’n aanbieding, War on Waste, by ’n Talking Theology-sessie by die UV aangebied. Vertel ons meer daarvan.

“Ek het die sessie begin deur aan elke deelnemer te vra of hulle kan onthou waar die vullisstortingsterrein in hul grootword-dorpe was.

“Ons kon dit almal onthou: dit was nog altyd in of naby gebiede waar mense van kleur gebly het. Hierdie verskynsel word omgewingsrassisme genoem. Intussen is daar nog bitter min gedoen om mense uit daardie areas te verskuif.

“Ek het aan die gehoor vertel hoe geskok ek was toe ek verlede jaar in September aan die UV in Bloemfontein begin doseer en vullishope regoor die hele stad opgemerk het. Ek het weer dieselfde opstandigheid ervaar as kind in Citrusdal; wanneer trokke en trekkers vraghope vullis reg oorkant ons huis op die vullisstortingsterrein afgelaai het.

“In Bloemfontein is daar egter een groot verskil – hier is geen kleuronderskeid nie; jy sien die vullishope oral in die stad. Hierdie skokkende toestand hou verreikende veiligheids- en gesondheidsrisiko’s in vir beide mens en dier, asook vir ons mooi natuur. Dink net aan ons kinders wat buite speel, mense wat buite moet werk en selfs diegene wat weens armoede noodgedwonge op straat moet leef.

“Dit het my laat besef dat daar iets drasties gedoen moet word; dit kán mos nie aanvaarbaar wees nie! Ek het daaroor begin lees en die navorsingsonderwerp War on waste is as gevolg daarvan geskryf. Ons slagspreuk, Cleanliness is next to Godliness, is toe ook ontwikkel en verwoord baie duidelik hoe ons as gelowiges en Christus-navolgers oor hierdie verskynsel behoort te dink.”

Vir meer inligting kan dr Daniël Andrew gekontak word by danieln.andrew@gmail.com

 | verskaf: Dr Daniël Andrew, dosent: Departement Missionale Teologie, UV

116 | Maatskaplike NOODLYN