Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Waarderingsdag

Sondag 8 Oktober

Dis nou ses jaar sedert ek die eerste keer van ʼn Waarderingsdag vir Predikante gehoor het. In ʼn e-pos in 2017 nooi ds Leon Venter, die destydse Uitvoerende Hoof van Bybel-Media, gemeentes om deel te neem aan hierdie beweging wat in 1992 deur Focus on the Family as Clergy Appreciation Month begin is. Die Waarderingsdag word gewoonlik op die tweede Sondag in Oktober gevier.

In 1 Timoteus 5:17 word ons herinner: “Die ouderling wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral dié wat hard werk deur te preek en onderrig te gee.” En in 1 Tessalonisense 5:12-13 hoor ons: “Ons vra julle: Erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk.”

Venter skryf dat hy “intens bewus is van die uiters belangrike en lewensveranderende rol van predikante in gemeentes regoor die wêreld. Oók in Suid-Afrika. Ons leef in uitdagende en snel veranderende tye wat baie hoë emosionele en intellektuele eise aan predikante stel. Hulle verdien ons waardering, erkenning, liefde en ondersteuning.”

In ons gemeente is dit die gebruik dat lidmate kans kry om tydens die erediens ʼn kaartjie in te vul met woorde van waardering. Ná die erediens neem die kerkraad die leraarspaar vir ʼn ete. Vanjaar brei ons dit uit om ook die skriba en die koster in te sluit in ʼn personeel-waardering.

Met ʼn bietjie kreatiwiteit kan gemeentes hiervan ʼn mooi geleentheid maak. Hoe lyk dit? Is dit nie tyd om ʼn nuwe tradisie in die gemeente te skep nie?

116 | Maatskaplike NOODLYN