Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vrystaat Vroueleraars Retreat

Dié jaar se Vrystaat Vroueleraars Retreat vind plaas vanaf 26-28 Junie 2023 by die pragtige Toscana Estate Gastehuis en funksie venue (Outeniqualaan 86, Spitskop Kleinhoewes, Bloemfontein, 9301) hier in Bloemfontein, waar ons gaan kyk na die lewe en werk van Hildegard von Bingen, ‘n sterk leidende vrouefiguur in die geskiedenis van die vroeë kerk.

Stel ons asseblief so spoedig moontlik in kennis indien jy dit oorweeg om dit by te woon, al het jy nog nie bespreek nie. Daar is beperkte aantal slaapplek by die venue en ons wil solank die nodige beplanning in plek stel indien ekstra verblyf gereël moet word. 

Die sperdatum vir besprekings is Vrydag 9 Junie 2023. Bespreek gerus nou al by Anelia van den Blink by (051) 406 6700 of kuratorium@ngkvs.co.za.  

Die aanbieders vir hierdie verrykende geleentheid is Yolanda Dreyer, ‘n professor in en voorsitter van die Departement Praktiese Teologie aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria, in Suid-Afrika en Magdaleen du Toit, sameroeper van die Spiritualiteit Netwerk. 

Die retreat se koste beloop R700.00 per persoon (alles ingesluit) en ons stel voor dat gemeentes die koste dra. Laat weet asseblief indien die bedrag nie vir gemeentes haalbaar is nie, ons maak graag ‘n plan! Daar is ook 10 VBO-punte gekoppel aan die geleentheid. 

Vir enige navrae kontak gerus vir ds Anneri Viljoen-Potgieter (Organiseerder van die Vrystaat Vroueleraars Retreat) by 083 417 7431 of anneriviljoen.87@gmail.com

Kom wees deel van hierdie verryking, verdieping en groei in die dinge van God.

116 | Maatskaplike NOODLYN