Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vrystaat Voedselhulp – Verligting van voedselnood

In hierdie uitdagende grendeltyd is die oorgrote meerderheid Vrystaatse NG gemeentes by die verligting van voedselnood betrokke. ‘n Opname toon dat 94% van die gemeentes voedselhulp verleen. Villiers is ‘n klein dorp in die Noord-Oos Vrystaat wat geleë is op die walle van die Vaalrivier. Die aflosleraar, ds Johan Lessing, vertel dat daar drie voedselprojekte bedryf word. ‘n Groep boere en vroue voorsien al vir ‘n geruime tyd maandeliks voedsel aan 70 persone deur die Villiers-Uitreikaksie. ‘n Paar boere lewer verder 5 kg sakkies mieliemeel aan behoeftige gesinne in Qalabotjha.

Die voedselverligting wat VKB bied, is ‘n derde inisiatief wat in samewerking met Vrystaat Voedselhulp geskied. Die netwerk plaaslike vennote sluit in VKB, NG Kerk, NG Kerk in Afrika sowel as ander kerke. Gedurende die inperkingstyd is 3 ton wit mieliemeel in 600 5 kg sakkies verpak en in Villiers se dorpsgebied (40%) sowel as in Qalabotjha (60%) versprei. Ds Johannes Taiwe van die NG Kerk in Afrika het ‘n naamlys van ses pastore uit ander kerke voorsien wat met die uitdeel van mieliemeel behulpsaam is. Die nood aan basiese lewensmiddels dreig om ons te oorweldig. Villiers is ‘n voorbeeld waar boere, vrouens, besighede en kerke elkeen hul deel bydrae in hierdie stryd.

116 | Maatskaplike NOODLYN