Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Die uitmergelende droogtejare van 2017 en 2018, opgevolg deur die verreikende gevolge van Covid-19 sedert 2020, die brande waarmee die Wes-Vrystaat sedertdien ook te kampe gehad het en die vloede van 2021, dwing jou op jou knieë en kan jou soos ’n vloedgolf platslaan en totaal verswelg.

Dis dán dat ’n helpende hand en saamstaan in jou nood, ’n mens weer ’n sprankie hoop begin gee. En hoop is wanneer jy weer geloof begin kry in ’n nuwe môre – jou horisonne begin weer effe glim; jy kan weer stap-vir-stap die een voet voor die ander begin sit.

Dis wat die Sinode Vrystaat probeer doen het met die ontstaan van hul Hoopfonds in 2018. Hulle het kom kringetjie maak om die slagoffers van hierdie rampe. Alhoewel dit onmoontlik is om die skade wat gely is, te dek of te verhaal, wil die Hoopfonds, waar moontlik, ’n kanaal wees waardeur hulp aan soveel mense en instansies moontlik gegee kan word. Op hierdie manier moet ons lidmate kan ervaar dat ons as Liggaam van Christus omgee en saamstaan; ons gaan jou nie los nie.

Die Hoopfonds resorteer onder Bedieningsbegeleiding se Ekologie-netwerk met Waldemar Stumpfe as sameroeper van die netwerk en die fonds. Ds Barnard Steyn, uitvoerende beampte van Bedieningsbegeleiding, verduidelik hoe dit in die praktyk werk: “Wanneer ’n ramp tref, word oor die nood berig en bydraes versoek. Die Hoopfonds-komitee bepaal die behoefte in rampgebiede en verdeel beskikbare fondse. Hulp word dan hoofsaaklik via NG Kerk-gemeentes en ook deur ons netwerk met Vrystaat Landbou gelewer. Alle hulpbehoewendes kwalifiseer.”

Die hulp wat in hierdie tyd verleen is, het onder andere ingesluit die verskaffing van watertenks, fondse en veevoer aan die rampgebiede en traumaberading deur dr Johan Nel in Bultfontein en Dealesville. In Boshof is fondse vir onder andere die herstel van heinings en die mediese behandeling van ’n brandbestryder van Herzogville wat ernstige brandwonde opgedoen het, aangewend en vir Dealesville is daar vyf brandbestrydingstoerustingstelle aangekoop wat tussen die boere verdeel en pro-aktief op strategiese plekke geplaas is.

Met ondersteuning van die Hoopfonds het ds Leon Foot van die NG Kerk Welkom-Suid byvoorbeeld op 15 Januarie vanjaar, as verjaardaggeskenk aan die gemeenskap, ʼn tenk op die kerkgrond aangebring. Foot, wat al 32 jaar op Welkom woon, vertel: “Om hier te woon, beteken dat jy elke oggend wonder of daar lopende water in die krane gaan wees. As gevolg van verouderde infrastruktuur, kleigrond en ’n onbeholpe munisipaliteit is daar altyd hierdie onsekerheid. Inwoners leer om hiermee saam te leef. Mense met swembaddens of boorgate het water om byvoorbeeld toilette te spoel en ander met reënwatertenks het darem ook drinkwater, maar baie mense het niks hiervan nie. Dit is om hierdie rede dat die NG Gemeente Welkom-Suid nou ʼn tenk het waar enige inwoner gratis boorgatwater kan kom tap wanneer dit nodig is.”

Dié 2 700-liter tenk staan op ʼn voetstuk en het dus nie ʼn pomp nodig om water te lewer nie.  ʼn Kraan buite die heining is vanaf die straat toeganklik, dus kan enigeen ʼn emmer of kan wat onder die kraan inpas, water tap, selfs as die krag af is. Daar is dus nou 24 uur per dag en selfs tydens beurtkrag, water beskikbaar. Die tenk staan aan die suidekant van die kerkterrein en die kraan is in Van Wyk Louwstraat, Jan Cillierspark, waar die hele gemeenskap welkom is om daarvan gebruik te maak.

Karisma du Pisanie, kommunikasiebeampte van die Sinode Vrystaat se Departement Kommunikasie en Bemarking laat weet: “Ons is baie dankbaar vir al die ondersteuning deur gemeentes, individue, landbou- en ander organisasies. Ondersteuning sluit in: Gebed, besoeke, bydraes (in natura en fondse), bewusmaking en bederfpakkies. Deur dit alles hoor ons ook verhale van hoop.

‘Die geblêr van ’n lammetjie’ (https://www.ngkerkvrystaat.co.za/blog/afr/die-geblr-van-n-lammetjie.php) is een van die getuienisse. Die eerste uitbetaling van die NG Kerk Vrystaat Hoopfonds aan Vrystaat Landbou het R258 000 beloop en die tweede uitbetaling aan gemeentes en gemeenskappe in die rampgebied R388 300. Hiervoor bedank ons julle hartlik!”

Nog getuienisse kan hier gelees word.

Dalk staan jy aan die ander kant van dié rampe en het die vermoë om ’n bydrae tot hierdie onontbeerlike Hoopfonds te maak. Maar hoe gemaak? Ten opsigte van oorhoofse navrae kan jy Barnard Steyn by bicsteyn@ngkvs.co.za kontak en Johan Coetzer oor finansiële navrae by jcoetzer@ngkvs.co.za.

Bankbesonderhede:

NG Kerk Vrystaat  |  Nedbank  |  1178 097 218  |  Takkode: 198765

Verwysing: Naam+Hoopfonds

Foto verskaf: Een van die gesinne wat die grootste skade gely het by lusernbale wat hulle as skenking via die Hoopfonds ontvang het.
V.l.n.r.: Willem, Calla en Jan-Willem van Niekerk en heel regs, Sumé Brümmer. Hulle is van die Boshoff-distrik.

ONS VADER WAT IN DIE VRYSTAAT IS

Deur ds Jan Lubbe, Voorsitter van die Kuratorium en leraar by NG Gemeente Berg-en-Dal

Onse Vader wat in die hemel is

            en ook hier, in die Vrystaat en landswyd:

            Ons behoort aan U, genadiglik,

            U wat gans anders is en ons tóg U kinders noem.

Laat u Naam geheilig word,

            in ons gedagtes, woorde, dade en ook hierdie gebed,

            want u Naam is groot en ’n skuilplek.

Laat u koninkryk kom,

            waarvan U die Here is, die magtige Koning, die Vredevors,

            U ryk van geregtigheid en vrede vir almal.

Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op aarde,

            soos in die hemel, lewe, so ook hier; soos by U, redding, so ook hier;

            soos in U, troos en heling en rus, so ook hier.

Gee ons vandag ons daaglikse brood,

            gee aan ons landstreek reën, Skepper, Heer;

            oor die landerye en weivelde en groentetuine en veekrale ver verspreid;

            gee ons daaruit krag, gesondheid en ’n gees van mededeelsaamheid;

            gee beskerming, Here, waar daar soveel dreiging is.

En vergewe ons ons oortredinge, soos ons hulle vergewe wat teen ons oortree,

            vergewe ons die vergrype van ons geskiedenis teen mekaar;

            vergewe ons die vooroordele van die hede teenoor mekaar;

            vergewe ons die vrese vir die toekoms wat ons oor mekaar bring –

            help ons om mekaar te kan vergewe, mekaar te help lewe,

            want Here, troue God, U het ons immers alles vergewe.

Laat kom ons nie in die versoeking nie,

            die versoeking van haat, die versoeking van selfsug;

            die versoeking van eiegeregtigheid, die versoeking van wraak;

maar verlos ons van die Bose,

            van die Bose – U teenstander – ook téénoor ons;

            van die bose wat rondom ons in die donker wandel; van boosheid ook binne onsself.

Want aan U behoort die koninkryk,

            waarin ons graag wil lewe – help ons Here;

en die krag,

            waartoe ons nou ons toevlug neem – gee ons moed, Here;

en die heerlikheid,

            waarvoor ons ons neerbuig in aanbidding – vandag en môre

tot in ewigheid,

            hoor ons gebed – Vader, Verlosser, Vertrooster.  Amen.

116 | Maatskaplike NOODLYN