Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Deur die geskiedenis heen was daar al soveel invloedryke vroue. Name soos Florence Nightingale, Moeder Teresa, Marie Curie en Eleanor Rooseveldt kom by my op. Vroue wat opgestaan het vir dit wat reg is, vroue soos Helen Joseph, Lillian Ngoyi, Rahima Moosa en Sophia Williams inspireer ons vandag nog. Die vroue van die Bybel is ook geen uitsondering nie.

Mirjam was ‘n profetes en leier in Moses se leër. Debora was ‘n rigter en ‘n profetes en het die Israeliete tot oorwinning gelei. Sy was ‘n leier onder haar mense toe dit nie van ‘n vrou verwag of aanvaar is om so ‘n rol in te neem nie. Ester was ‘n koningin wat haar lewe gewaag het om haar mense van volksmoord te red. Rut was bekend vir haar onwrikbare geloof in God, selfs wanneer dinge vir haar moeilik was. Haar geloof is gedemonstreer deur haar lojaliteit, oneindige deernis en toewyding. Sy was ook moedig in die gesig van gevaar en bereid om risiko’s te neem vir dit waarvan sy oortuig was.

Ons sou nog baie voorbeelde noem van vroue in die Bybel wat nie net vir ons ‘n opwindende blik op die tydperk gee nie, maar ons as vroue vandag nog inspireer om op te staan vir dit waarin ons glo. Hulle leer ons om ons vrese reguit die hoof te bied en nooit tou op te gooi in die aangesig van teenstand nie. Hulle herinner ons dat daar altyd hoop is, selfs in die donkerste tye. Ons kan leer om sterk te wees in moeilike omstandighede. Ons kan leer om geloof te hê in die lig van twyfel. Ons kan leer om nederig te wees in die aangesig van triomf en teëspoed. En seker die belangrikste, hulle herinner ons dat ons ook geroep is vir ‘n tyd soos hierdie, dat ons ook vroue van invloed kan wees en ‘n voorbeeld kan stel vir ander om te volg.

Deur ds Adrie Potgieter,

Addisionele lid van die Moderamen en leraar van NG Gemeente Senekal-Noord

116 | Maatskaplike NOODLYN