Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VOORBEELD: NG Gemeente Naam | Leraar

Slegs 'n voorbeeld
NG Gemeente

Heuwelkruin

Ring

Bloemfontein-Noord

Posisie

Voltydse leraar

Sluitingsdatum

1 Desember 2023

Diensaanvaarding

1 Februarie 2024

Navrae

email@ngheuwelkruin.org.za

Naam | 051 444 4444

Gemeenteprofiel

Heuwelkruin is ’n NG gemeente in Bloemfontein. Die gemeente is 35 jaar oud en het ongeveer 580 belydende en 90 dooplidmate. Heuwelkruin is ’n stedelike gemeente wat hoofsaaklik die woongebied van Heuwelsig bedien, maar het ook heelwat lidmate buite die grense van die woonbuurt.

Ons gemeente wil ’n tuiste wees waar God se liefde tasbaar is en sodoende elkeen toerus en uitstuur. Ons gemeente bestaan uit alle ouderdomsgroepe, met ’n groot persentasie senior lidmate waarvan ’n deel in ’n aftree-oord binne die gemeentegrense woon.

Ons as NG Gemeente Heuwelkruin wil graag aansoeke van passievolle en energieke leraars ontvang. Deel van die visie van die kerkraad is om die bediening aan ons gesinne uit te bou met die oog op gemeentegroei. Die geskikte kandidaat moet ’n voorliefde vir mense op alle ouderdomsvlakke hê en aan die volgende vereistes voldoen:

Leraarprofiel / ander
  • Moet pligte van Artikel 9, soos uiteengesit in die Kerkorde, nakom.
  • Moet ’n aanvoeling vir, sowel as bewese ondervinding in, spesifiek familie- en jeugbediening hê.
  • Verkieslik nie ouer as 45 jaar wees nie, met ten minste 10 jaar bedieningsondervinding.
  • Moet in ’n spanverband kan saamwerk.
  • Moet betrokke wees in die gemeenskap en die gemeente lei en dien.
  • Die gemeente se behoefte is ’n leraar wat passievol en Skrifgetrou preek, onderrig en leer.
  • Goeie menseverhoudinge, aanpasbaarheid, toeganklikheid en pastorale versorging is vir ons baie belangrik.
  •  
Pligte
Vergoeding

Ons bied vergoeding volgens sinodale riglyne vir predikante aan, sowel as ’n behuisingsubsidie.

Aansoek

Indien jy geroepe voel om vir hierdie opwindende pos aansoek te doen, stuur asseblief jou volledige CV met persoonlike besonderhede, sowel as kontakbesonderhede van drie (3) referente aan:email@ngheuwelkruin.org.za

Kandidate wat die kortlys haal, moet vir onderhoude beskikbaar wees. Die kerkraad behou die reg voor om nie noodwendig ’n aanstelling uit die aansoeke ontvang, te maak nie.

116 | Maatskaplike NOODLYN