Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hoe mooi en ironies is dit dat Jeugdag en Vadersdag vanjaar so oor dieselfde naweek val. Wanneer ek dink aan die jeug in ons land, kan ek nie anders as om ook aan hul ouers te dink nie – ons ouers vorm tog tot ’n groot mate wie ons is en hoe ons oor die lewe dink. Ek begin dus by Vadersdag, hoewel Jeugdag voor Vadersdag plaasvind.

Ek sien deesdae op sosiale media ‘n sterk beweging dat mans hul rol as pa’s moet inneem en hulle kinders, veral hul seuns, moet leer wat dit beteken om sterk en braaf te wees. Gelukkig is ons nie vandag besig met ‘n debat oor jou siening hieroor en wat die uitdagings hieraan verbonde is nie. Wat my opgeval het in een van die video’s wat dit tot op my sosialemediablad gemaak het, was die stelling dat die meeste mans pa’s kan wees, maar dat dit ’n besonderse man vat om ’n vader te wees. Ons sien dit ook raak in ons samelewing. Baie mans kan ’n biologiese pa vir ’n kind wees, maar nie almal neem die vaderlike rol in hul kind se lewe in nie. Ons sien baie kinders wat ’n vaderfiguur in hul lewe nodig het, hoewel Pa elke middag tuis kom. 

Volgens ’n studie deur die Universiteit van Johannesburg is tot 50% van die Suid-Afrikaanse jeug “vaderloos”. Dit beteken dat die pa’s nie ’n verteenwoordigende rol in die huishouding vertolk nie, weens verskeie redes. Tot 50% van die jeug in ons land – en ek wil waag om te sê dat dit meer is – het ’n tekort aan ’n vaderfiguur in hul lewe. 

Ons is dankbaar vir onderwysers en ooms wat die rol van ’n vader in ons jeug se lewens inneem. Dankie aan elke man wat nie ’n biologiese pa is nie, maar ’n vaderfiguur vir ons jeug is. Dankie aan die biologiese pa’s wat vaderskap ernstig opneem en vir hul eie kind/ers ‘n voorbeeld van die Vader se liefde is.

Mag die Vader die mans in Suid-Afrika lei en transformeer deur die Gees om ’n vaderskap-rol in te neem – in ons eie gesinne en ook vir die jeug van ons land. Jy hoef nie vir ’n kind te leer om “hard en sterk” te wees nie. Ons kinders het die liefde van die Vader nodig – Hy sal doen wat nodig is. 

Ons bid ook in die besonder oor hierdie naweek, saam met die res van Suid-Afrika, vir jeugontwikkeling en teen dwelmgebruik.

Deur ds Charné Viljoen, jeugleraar van NG Gemeente Pellissier

116 | Maatskaplike NOODLYN