Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

‘n Skrifgedeelte wat my besonder sterk aanspreek in Handelinge 8, is waar ‘n engel van die Here vir Filippus opdrag gee om op die pad van Jerusalem na Gasa te loop. Op dié stil pad het die Gees vir Filippus aangesê om saam met ʼn wa te loop waarop ʼn eunug (ʼn ontmande paleisamptenaar wat ’n hoë pos aan die hof van die kandake, die koningin van Etiopië, beklee het) op pad terug van Jerusalem gery het. Dié eunug het op sy wa gesit en lees uit die boekrol van profeet Jesaja. Filippus hoor toe dat die man uit Jesaja 53:7–8 lees. En dan vra Filippus vir hom: Verstaan u wat u lees?” Nadat die Etiopiër-eunug vir Filippus gevra het om op die wa te klim en by hom te kom sit, antwoord hy vir Filippus: “Hoe sou ek kon (verstaan) as niemand dit vir my uitlê nie?” en “Sê vir my, asseblief, van wie praat die profeet hier, van homself of van iemand anders?” Daarna lui die verhaal dat Filippus by hierdie Skrifgedeelte begin het en die evangelie oor Jesus aan hom verkondig het.

Uitlêverstaan en verkondig het alles te doen met die hart van teologiese opleiding. Dit is waaroor enige gereformeerde teologiese opleiding ten diepste gaan. Vir die NG Kerk Vrystaat is goeie en verantwoordelike opleiding oor die uitlê, verstaan en verkondiging van die evangelie van Jesus Christus ononderhandelbaar. Dit is waarop die kerk haar in hierdie besondere tyd en omstandighede wil toelê in ons vennootskap met die teologiese fakulteit aan die Vrystaatse Universiteit.

ʼn Woord van groot dank aan Fakulteit Teologie wat dit vir die NG Kerk moontlik en maklik maak. Julle is op ʼn besondere manier instrumente in die Here se hand in die uitlê, verstaan en verkondiging van die goeie nuus oor Jesus Christus. Mag dit altyd so wees!

116 | Maatskaplike NOODLYN