Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tropiese Sikloon Freddy saai verwoesting in Malawi en Mosambiek

Verwoesting van Sikloon Freddy noodsaak dringende hulp

Inleiding

Rampe sal altyd met ons wees en dit vang ons gewoonlik onverhoeds, soos ons ook nou gesien het met die tropiese sikloon, Freddy.

Honderde mense het alreeds hul lewens verloor en duisende is ontheem. “Vanuit kerklike geledere moes daar dadelik planne beraam word oor hoe ons ons medegelowiges in die dele wat die ergste getref is, kan bystaan,” vertel dr Daniël de Wet, bestuurder van Wes-Kaapland se Getuienisaksie Taakspan Ekumeniese Verhoudinge in Afrika. “Eerstens het Getuienisaksie, in samewerking met Diaconia se Rampfonds, verlede week as eerste respons op dié ramp ’n bydrae van R60 000 ter verligting van ons susterkerk in Mosambiek, die Igreja Reformada em Moçambique (IRM), se Mphatso en Tumbine sinodes gemaak.” Daardie areas is geweldig swaar deur die sikloon getref.

Tweedens sal daar verdere hulp op ’n breër ekumiese vlak aangebied word wat op ander areas sal fokus waarby die Wes-Kaap nie so betrokke is nie, soos ons susterskerk in Malawi, die Church of Central Africa Presbyterian (CCAP), se Sinode van Blantyre in die suide van Malawi en ook ander areas van Mosambiek. Daar is alreeds verlede Vrydag vanuit die Wes-Kaap gesprekke met ds De la Harpe le Roux, uitvoerende amptenaar van die NG Kerk Sinode Vrystaat se Diens van Barmhartigheid gevoer. Hy sal as koördineerder van hierdie rampbestuursinisiatief optree. Mense wat ’n bydrae tot hierdie fonds wil maak, kan hom vir meer inligting by dlh@ngkvs.co.za skakel.

Malawi

Net in Malawi alleen is alreeds by die 200 mense dood en president Lazarus Chakwera het op Dinsdag ‘n noodtoestand in die suidelike gedeelte van Malawi afgekondig waar daar alreeds 19,000 mense ontheem is. Lees die jongste statistiek van ons susterskerk in Malawi, die Central Church of Central Africa (CCAP), wat aan die Wêreldraad van Kerk verskaf is HIER. ‘n Opgedateerde persvrystelling van die regering van Malawi kan HIER gelees word.

Ds Vasco Kachipapa, algemene sekretaris van ons susterskerk in Malawi, die CCAP Nkhoma Sinode laat weet vanoggend: “The CCAP is shocked and saddened with the death of hundreds of people who have lost their lives due to the Freddy Cyclone. Many have been injured, lost their homes and other valuable properties. We have announced that on Sunday, 19th March we will have special prayers in all 222 congregations and members have been requested to make donations in kind and in cash.”

Kyk gerus na die video wat hy gestuur het.

Mosambiek

Van ons susterskerk in Mosambiek, die IRM, kry ons hierdie nuus van die algemene sekretarisse van die Mphatso en Tumbine-sinodes, ds Samuel Besitala en ds João Herbath Kachemue onderskeidelik : “Beloved Friends in the Lord, we are writing this with sadness, noting how some parts of Mozambique have been affected by the cyclone Freddy. The areas most affected are: Zambezia, Tête, Niassa, Sofala, Manica, Maputo and Inhambane provinces. But the most affected part is Zambezia and the lower parts of Tête.

“The cyclone has left many in a devastated condition. Power poles collapsed, water pipes were broken, houses scrambled, roads are severely damaged and impassable, and fields with crops are swept away. Thousands of people are left homeless, without any food, clean water, clothes and blankets to cover themselves.

“Many people have been washed away and lost their lives, and some bodies cannot be found where they are. Large numbers of people are accommodated in schools and churches for shelter.

“In Quelimane, the provincial capital of Zambezia, the central hospital has been hit badly. The roofs have been blown away, leaving the patients wet. There is no electricity, no clean water. Many people have lost their lives, thousands of houses have been destroyed, thousands of students are affected and cannot receive lectures. In Sofala and some parts of Tête, thousands of people are homeless, and many have drowned.

“As a result, there will be much hunger from now forward, as most gardens have been washed away, there will be no clean water, no place to stay and many other problems will follow. In total, 52 hospitals and health centers have been damaged.

“We are in dire need of food, clothes, blankets, corrigated iron sheets or plastic papers for making shelters, chlorine for cleaning water and seeds for second planting.

“Let us join hands in prayer for heavenly intervention.”

Danie Murray van Handevat wat tans in Mosambiek op werksbesoek is by die Tumbine Sinode, laat weet dat ds João Herbath Kachemue, algemene sekretaris van die IRM Tumbine Sinode, dit nie sal sê nie, maar hy het meer as een gesin wat hy nie eers ken nie by sy huis ingeneem omdat hulle huise ingeval het. Ds Herbath word werklik baie deur die Here gebruik om mense te help.” Hier is ‘n video wat Danie gestuur het van die grenspos by Milange.

Vanuit Suid-Afrika word daar kontak behou met ons susterskerke in Malawi en Mosambiek en vanuit die NGK Vrystaat is daar ook kontak met die Metodiste Kerk in Mosambiek. Ds De la Harpe Le Roux, uitvoerende amptenaar van die NG Kerk Sinode Vrystaat se Diens van Barmhartigheid, laat weet: “Volgens die afgetrede biskop Dinis Matsolo van die Methodiste Kerk in die suide van Mosambiek, gaan veral die kleinboere baie hulp nodig hê – lande is verspoel en toerusting is weggevoer deur die waters. Hy vertel dat hy op die punt was om sy eie koollande te oes – maar nou is daar niks oor nie – alles is weggespoel.

“Regoor Mosambiek het kerke hul deure oopgemaak vir slaapplek aan mense wie se huise weggespoel is. Die onmiddellike behoefte is nou na kos, toiletwaarde, ens. Daar is ook ‘n dreigende gesondheidsgevaar met dié dat daar enorme skade is.”

De la Harpe sal as koördineerder van hierdie rampbestuursinisiatief optree. Mense wat ’n bydrae tot hierdie fonds wil maak, kan hom vir meer inligting by dlh@ngkvs.co.za skakel.

Bydraes kan inbetaal word by
Hoopfonds Mosambiek
NG Kerk Vrystaat
Nedbank
Tak: 198765
Tjekrek: 1178097218
Verwysing: Mosambiek

116 | Maatskaplike NOODLYN