Onderskeiding

Hoe maak 'n mens sin hieruit?

En nou moet ons ’n skietlood aanlê – moet ons ’n fyn aanvoeling kry – gelei word deur Woord en Gees – om in voeling met die Drie-Enige God deur hierdie woestyntyd te reis.