Aksie

Wat moet nou gebeur?

Die kreatiwiteit waarmee gemeentes en leraars ratte verwissel het en op die werklikheid en die nood begin reageer het, is verstommend. Die stories is in hierdie gereedskapskis en ons kan begin om die blokkieskombers van getuienisse en ervarings – wat werk en wat nie werk nie – met mekaar te begin deel.