Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“The love of Christ compels us”

Dit was die tema van die All Africa Conference of Churches (AACC) wat die afgelope week vanaf 18 tot 23 November in Abudja, Nigerië plaasgevind het.

Ds Nico Mostert, uitvoerende amptenaar van Vennote in Getuienis, was daar saam met nog drie ander verteenwoordigers uit Suid-Afrika, naamlik dr Gustav Claassen (algemene sekretaris van die NG Kerk en ook verteenwoordiger by die Wêreldraad van Kerke), ds Fay van Eeden (afgevaardigde as lid van die Vrouevereniging van die AACC) en Jacques Heyman (teologiestudent by UP en afgevaardigde vir die jeug van die AACC). Daar was ook ’n afvaardiging van Koptiese kerke in Afrika by die konferensie teenwoordig.

Tydens hierdie konferensie is die sestigjarige bestaan van die AACC ook gevier. Die AACC is in die lewe geroep ná die era van kolonialisme, toe Afrika-lande en ook later die kerke in dié lande onafhanklik geraak het. Die AACC het aan hierdie onafhanklike kerke die ruimte gebied waar alle lidkerke van Noord-, Oos-, Wes-, Sentraal- en Suider-Afrika gereeld kon vergader. 

Relevante temas vir bespreking op die AACC-agenda

Tydens vanjaar se konferensie was daar ’n hele paar relevante temas in belang van ons kontinent op die agenda vir bespreking. Aansluitend by die tema, “The love of Christ compels us”, is daar indringende gesprekke gevoer oor diep kommerwekkende onderwerpe, soos geslagsgeweld en mensehandel.

Daar is onder andere ’n aangrypende verhaal vertel oor ’n Nigeriese meisie wat na Libië ontvoer is met die voorwendsel dat sy opleiding sou ontvang, maar daar aan ’n groep mans as prostituut verkoop is. Sy kon gelukkig na so twee jaar daarvan ontvlug, maar is toe in hegtenis geneem. Sy is uiteindelik vrygelaat, maar in die proses as vrou onmenslik misbruik en verneder. Hierdie is maar net een van vele soortgelyke insidente wat deurentyd plaasvind. Daar is ook hartverskeurende verhale van hoe mense hul kinders aan mensehandelaars verkoop.

Tydens die konferensie is daar ook ernstig oor ekologie gepraat. Daar is in diepte gekyk oor hoe ons as Christene moet omgee vir die skepping en die verreikende en ontstellende gevolge van aardverwarming en die gevolglike klimaatsverandering.

Ter afsluiting is daar op die laaste dag besprekings oor etiese leierskap, reg en geregtigheid gevoer. Daar is ook aandag gegee aan ‘silencing of the guns’, ’n doelwit wat deur die Afrika-unie vir 2020 bepaal is met die hoop dat Afrika teen daardie tyd geen wapens sou hê nie. Hierdie doel is nog nie bereik nie; inteendeel, die situasie raak intenser by die dag.

Prys vir Menseregte

Tydens die konferensie is die gesogte Prys vir Menseregte toegeken. Dit vind elke vyf jaar plaas en word toegeken aan die persoon wat die voorafgaande vyf jaar ’n groot aandeel aan die bevordering van menseregte gehad het.

Vanjaar is dit toegeken aan aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse Kerk as erkenning vir die kosbare werk wat hy in Suid-Afrika doen om menswaardigheid in ons townships en skole te help herstel. “Ons as Suid-Afrikaners was baie trots op hierdie erkenning aan hom,” vertel Nico.

Dr Gustav Claassen was deel van die komitee wat die beplanning en nominasies hanteer het.

 | verskaf deur dr Nico Mostert, uitvoerende amptenaar van Vennote in Getuienis: Jacques Heyman, Fay van Eeden, Gustav Claassen en Nico Mostert.

 

 | verskaf deur dr Nico Mostert, uitvoerende amptenaar van Vennote in Getuienis: AACC Gustav Claassen by aartsbiskop Makgoba tydens die oorhandiging van die Prys vir Menseregte.

 

 | verskaf deur dr Nico Mostert, uitvoerende amptenaar van Vennote in Getuienis: All Africa Conference of Churches (AACC), November 2023.

 

116 | Maatskaplike NOODLYN