Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ter herdenking van ons kerk se 50-jaar betrokkenheid in Japan

“Vanjaar 2022 is dit ‘n hele half-eeu! Ons gedenk en vier met ootmoedige dankbaarheid die amptelike begin van ons kerk se missie na Japan, vyftig jaar gelede, in 1972.”

Op die Sinode van die Vrystaat van April daardie jaar dien ‘n waagmoedige maar versigtige voorstel: ”Dat die kerk met sendingwerk in Japan begin, indien die nodige fondse gevind kan word…”

Dit ontlok debat en word ernstig bevraagteken: “God het ons geroep vir Afrika! Laat ander kerke na Japan gaan! Te ver en te duur!” ‘n Afgevaardigde staan op: “Broers, dis nie ‘n saak vir debat nie. Dis ‘n Goddelike imperatief! Die hele wêreld, die eindes van die aarde, alle nasies…” 

Die Sinode stem, “against all odds…!”

Die Kerkbode se opskrif: “Die Heilige Gees en ons het besluit….!”

Japan! Van alle plekke! Waar kom dit vandaan? Op die Ekumeniese Gereformeerde Sinode in Sidney, Australië, enkele jare voor 1972, ontmoet en bevriend ons twee Suid Afrikaanse afgevaardigdes, dr Koot Vorster en dr Kosie Gericke, die afgevaardigdes van die klein en jong inheemse Christian Reformed Church of Japan (RCJ), Yoshioka sensei en Hashimoto sensei. Diep beïndruk met die suiwer Gereformeerde geloof van die NG Kerk, ons evangeliese kern, ons geestelike spiritualiteit en veral ons sending-ywer en vrugbare arbeid regoor Afrika, vra hulle: “Asseblief, stuur van julle sendelinge om ons klein kerkie te help om die 99% onbereiktes van Japan te evangeliseer!” 

Hierdie versoek word na die Vrystaat se Sendingkommissie verwys. Die res is geskiedenis: “Die Heilige Gees en ons het besluit…”

Trienie Boshoff, ‘n Vrystaatse dame met ‘n roeping en passie vir Japan en enkele jare ondervinding van sendingwerk in Japan saam met ‘n interkerklike sendingorganisasie, maar met ‘n hart vir die Gereformeerde leer en ‘n begeerte dat ons as kerk in Japan sal werk, word aangestel om gemeentes te besoek en fondse te werf. Gemeentes en individue reageer entoesiasties op hierdie nuwe uitdaging. Fondse stroom in. God voorsien!! WANT “Die Heilige Gees en ons het besluit…!”

In 1972 was ek in my tweede laaste kweekskooljaar. As jong teologiese student het ek ‘n visie, roeping en passie vir die evangelisering van die onbereiktes van die wêreld, “die eindes van die aarde…” 

My sendingprofessor daag my uit: “Tobie, skryf en laat die Sendingkommissie weet jy is beskikbaar.” Huiwerig skryf ek: “As daar niemand anders is nie…, hier is ek, stuur my…” 

‘n Lang storie kort: Januarie 1974 word ek as eerste sendeling van die NG Kerk na Japan in Bloemfontein se Twee-Toringkerk bevestig en ná my en Annalie se troue, land ons op ‘n snikhete warm somersdag, 10 Junie,  in Japan.

Sedertdien het baie water in die see geloop. Die werk word op ‘n stadium tydelik onderbreek as gevolg van politieke faktore. Met die aanbreek van die “Nuwe SA,” versoek die Christian Reformed Church ons kerk: “Kom asseblief terug!” 

Weereens reageer die Sendingkommissie van die Vrystaat positief, “against all odds” veral finansieël…. WANT “die Heilige Gees en ons het besluit!!” 

Ons NG Kerk en die Christian Reformed Church of Japan (RCJ) knoop amptelike sustersbande aan en intieme sending-samewerkingsooreenkomste word gesluit. Missie Japan word die gekombineerde NG Kerk-komitee wat die sending na Japan administreer.

Later word die Gereformeerde Kerke van SA (“Doppers”) ook amptelik deel van Missie Japan. 

Begin 2000 word die werk hervat. Ek en Annalie gaan terug. Dr Stephan van der Watt en sy gesin word in 2009 as nog ‘n sendelingpaar gestuur en uiteindelik word Stephan as professor in Pastorale Teologie by die Kobe Reformed Theological Seminary aangestel waar hulle studente oplei om pastore en evangeliste te wees.

Saam met sy vrou Carina en hul gesin is hul aktief betrokke by die plaaslike Kita-Kobe gemeente van die RCJ om saam met die kerk uit te reik na die onbereiktes in hul omgewing.

Deur al die jare speel die Sinode van die Vrystaat, in samewerking met gemeentes ook in ander Sinodale gebiede, ‘n kardinale rol in die werk van Missie Japan. WANT “Die Heilige Gees en die Vrystaatse kerk het besluit.”

Dis geloofsending. Dis afhanklik van vrywillige ondersteuning. Die Here voorsien steeds!!

Ons is ootmoedig dankbaar!! Ons vier fees! 

Terselfdertyd bid ons vir die vooruitgang van hierdie missie van God deur ons kerk. WANT “Die Heilige Gees en ons (kerk) het besluit…!” 

Die roepstem uit Japan en ons susterkerk, die Christian Reformed Church, is dringender as ooit: 

“Die oes is groot. Die arbeiders min….” 

“Kom oor en help ons!”

116 | Maatskaplike NOODLYN