Skip to content Skip to footer
opleidings moontlikheid

'n Standplaasleraar | Vlak 2

Beskrywing van kursusse:

Wie bied kursusse aan? 

Wat het jy nodig om kursusse te doen?

Waar word kursusse gedoen?  ens.

'n Standplaasleraar | Vlak 2

Spesifieke area of kategorie van bediening

Akademiese Opleiding

Icons_Logo_UVS
Fakuliteit Teologie en Religie

Kerklike Vorming

Gereformeerde spiritualiteit

Die ontwikkeling van 'n gesonde geestelike lewe met God,
in Woord, gebed en geloofsgewoontes.

Kerklike bedieningspraktyk

Die bloodstelling aan en inoefening van vaardighede in alle fasette van gemeentewerk.

Teologiese identiteit

Die Vestiging van 'n eietydse gereformeerde geloofsoortuiging, in ooreenstemming met die belydenis, tradisie en verhaal van die NG Kerk-familie.

Persoonlikheidsvorming en -vaardighede

Die begeleiding en groei wat nodig is om 'n gebalanseerde bedienaar van die Woord te wees.

Stuur vir ons 'n boodskap

Kontak ons

116 | Maatskaplike NOODLYN