Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
opleidings moontlikheid

'n Diensleraar | Vlak 3

Beskrywing van kursusse:

Wie bied kursusse aan? 

Wat het jy nodig om kursusse te doen?

Waar word kursusse gedoen?  ens.

'n Diensleraar | Vlak 3

Spesifieke fokus en opleiding, soos jeug of maatskaplike werk

Akademiese Opleiding

Fakuliteit Teologie en Religie

Kerklike Vorming

Gereformeerde spiritualiteit

Die ontwikkeling van 'n gesonde geestelike lewe met God,
in Woord, gebed en geloofsgewoontes.

Kerklike bedieningspraktyk

Die bloodstelling aan en inoefening van vaardighede in alle fasette van gemeentewerk.

Teologiese identiteit

Die Vestiging van 'n eietydse gereformeerde geloofsoortuiging, in ooreenstemming met die belydenis, tradisie en verhaal van die NG Kerk-familie.

Persoonlikheidsvorming en -vaardighede

Die begeleiding en groei wat nodig is om 'n gebalanseerde bedienaar van die Woord te wees.

Stuur vir ons 'n boodskap

Kontak ons

116 | Maatskaplike NOODLYN