Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Teologiese Dag 2024

Deur dr Nina Müller van Velden, dosent: Nuwe Testament, Departement Ou en Nuwe Testamentiese Studies aan die Universiteit van die Vrystaat

Op 12 Februarie 2024 het die Fakulteit Teologie en Religie (FTR), Universiteit van die Vrystaat, die akademiese jaar afgeskop met die gebruiklike Teologiese Dag: ‘n Ontmoeting van spiritualiteit, aanbidding en kritiese gesprek aan die hand van ‘n gekose tema. In die lig van die 30 jaar-viering van demokrasie in Suid-Afrika is die geleentheid gerig deur die tema “The end of democracy? Theological perspectives”. Studente, dosente, personeel, kerklike verteenwoordigers en lede van die breër UV-gemeenskap het in die Odeion-ouditorium ontmoet vir hierdie hoogtepunt-geleentheid.

Die aangewese dekaan van die Fakulteit, prof John Klaasen, het die erediens gelei. Op 1 April 2024 sal hy amptelik die leisels oorneem by die waarnemende dekaan, prof Lodewyk Sutton. Getrou aan sy Anglikaanse wortels, het hy aan die hand van die Bergrede (Matteus 5:1-16) ‘n ryk liturgie van gebed, belydenis en oordenking gelei. Die gehoor is uitgenooi om vanuit ‘n plek van afhanklikheid van God en binne die kontoere van aanbidding na te dink oor die beloftes van God se seëninge – juis in ‘n land waar hopeloosheid en hulpeloosheid die meerderheid se realiteit is.

Tydens die tweede deel van die verrigtinge was prof Heinrich Bedford-Strohm, president van die Wêreldraad van Kerke (World Council of Churches, WCC), aan die woord. In onderhoudstyl, gelei deur prof Henco van der Westhuizen (FTR), het die gehoor ‘n blik gekry op die werksaamhede van hierdie wêreldwye ekumeniese liggaam, wat 352 lidkerke van meer as 120 lande verteenwoordig – ongeveer 580 miljoen Christene regoor die wêreld. Opmerklik was sy klem op die werk van eenheid te midde van diversiteit, as ‘n broodnodige getuienis in die huidige wêreldwye sosiale en politieke klimaat waar verdeeldheid en konflik by die dag toeneem. Dit is juis ook waarvoor die WCC hulself beywer, gerig deur ‘n sterk fokus op getuienis, evangelisasie en diens.

Die laaste deel van die program was ‘n insiggewende voordrag deur prof Bedford-Strohm, waar hy met ‘n sterk teologiese en evangeliese klem die gehoor uitgenooi het om na te dink oor demokrasie, en veral die getuienis van Christene binne politieke geleenthede soos verkiesings. Hy het benadruk dat gelowiges vanuit hul verhouding met God en hul verstaan van God se liefde vir die ganse wêreld hul demokratiese regte moet uitoefen, maar dat dit merkbaar anders moet lyk as die self-dienende agendas wat dikwels die oorhand kry in politieke strukture. Demokrasie is ‘n geleentheid, maar moet ook met omsigtigheid benader word – veral in ‘n era waar ekstremisme aan die hand van die verspreiding van vals inligting en sosiale media se algoritmes toenemend groei. Tydens ‘n kort vraag-en-antwoord-sessie het die gehoor die geleentheid aangegryp om prof Bedford-Strohm verder te pols oor die rol van studente in politieke aktiwiteite, die invloed van heersende politieke magte in die Globale Noorde op die dag-tot-dag-ervarings van diegene in die Globale Suide, en die betrokkenheid van Christene in politieke partye.

Dit was ‘n voorreg om op so ‘n vieringsnoot die jaar te kon begin. Die FTR-gemeenskap sien met verwagting uit na 2024 en alles wat dit mag inhou.

 | verskaf : V.l.n.r proff Lodewyk Sutton, John Klaasen, Heinrich Bedford-Strohm, en Henco van der Westhuizen.

 | verskaf : V.l.n.r. prof John Klaasen, ds Jan Lubbe, dr Nioma Venter en prof Heinrich Bedford-Strohm.

116 | Maatskaplike NOODLYN