Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Studente vind nuwe bemoediging met Kougom 2024

Deur Marlou Strydom, Studentebediening

Kougom Studentekamp 2024 het dié jaar plaasgevind by die immer gewilde Mooigenoeg Kampterrein buite Bloemfontein. Onder die tema ‘Time to Rise’ het Kougom ‘n viering geword vir studente want reeds studeer, sowel as dié wat in 2024 die studentelewe betree. ‘n Christelike gemeenskap is geskep en studente stap geïnspireerd die nuwe jaar in, reg om in alle omstandighede te triomfeer met die Heilige Gees en ‘n gemeenskap van gelowiges wat ‘n helder toekoms saam met hulle skep. Vanuit liefde is hierdie generasie gereed om, soos Lasarus, op te staan en die toekoms opnuut te kom verlig.

Die ‘Loslitte’-span het ‘n reeks pret- en inspirerende aktiwiteite saamgestel wat pret en erns kombineer, werksaamhede kweek en gemeenskap vorm aan die hand van die nuutgevonde vriendskappe. Van sport tot vertrouensaktiwiteite het elke oomblik ‘n brug geword vir die studente om verhoudings te bou en blywende vriendskappe te kweek. Onder leiding van toegewyde leiers het die geestelike sessies die tema van ‘Time to Rise’ en die inspirerende verhaal van Lasarus verken. Die kampeerders het ook in kleiner groepe dieper gedelf in die verhaal en gedurende die vier dae van die kamp hul eie storie gevind in die opstanding van Lasarus, bemoediging gevind as die leiers van môre en ‘n generasie gekweek wat ‘n beter toekoms wil vorm in die naam van Jesus.

Die jaarlikse toneelstuk “Kruistog” en die simboliese brand van die kruis was weereens ‘n aangrypende herinnering van Christus se grootste geskenk aan ons. Soos vorige jare was hierdie ervaring een van die hoogtepunte van die kamp, beide vir geestelike vorming en die verdieping van verbintenisse onder die studente as geloofsgemeenskap. Kruistog spreek van die grootheid van die Here se genade en liefde vir ons, en saam met die temaverhaal van Lasarus het dié studente net weer opnuut bevestiging van hul geloof gevind in die Here en sy genade op ‘n tasbare wyse ervaar.

Die oorweldigende terugvoer van kampeerders en hul ouers is ‘n getuienis van die kamp se impak. Ouers het ‘n transformasie in hul kinders waargeneem, terwyl studente met nuwe vriendskappe en ‘n gereedheid vir hul universiteitslewe vertrek het. Die besluit om die kamp vir alle voorgraadse studente oop te stel, was ‘n meesterslag. Jonger studente het mentors gevind, terwyl ouer studente hul passies herontdek het. Die kamp het ‘n grondslag geword vir ‘n Christus-gesentreerde toekoms, wat hoop en bewustheid van ‘n lewensdoel by almal tuisgebring het.

Ten spyte van uitdagings het die Kougom-span merkwaardige insig, ondersteuning en probleemoplossing getoon. Noodgevalle is doeltreffend hanteer om die veiligheid en welsyn van alle kampeerders te verseker. Die span se vindingrykheid, tesame met die ondersteuning van die NG Vrystaat Sinode, het die finansiële lewensvatbaarheid van die kamp verseker.

Kougom 2024 is verby, maar steeds bly die weerklank van inspirasie en bemagtiging. Kampeerders het genoem dat hulle nie net bemoedig is vir hul universiteitslewe nie, maar ook gemotiveer voel vir hul toekoms. Kougom was nie net ‘n kamp nie; daar is momentum geskep, ‘n ligtoring van hoop, gereed om studente na ‘n nuwe lewe en ‘n nuwe manier van Christenskap te verwelkom.

In die prentjie van Kougom verteenwoordig elke persoon ‘n verhaal van geloof, vriendskap en bemagtiging. Terwyl ons na die toekoms kyk, bly die vlam wat by Kougom 2024 aangesteek is, helder brand en verlig die pad vir ‘n hele paar generasies nog.

 | verskaf deur Marlou Strydom:  Kougom 2024

Leave a comment

116 | Maatskaplike NOODLYN