Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons as land vier op 24 September Erfenisdag. ‘n Erfenis is iets wat mens van iemand erf. Iets wat jou nagelaat word of wat aan jou oorgedra word. As ons na afgelope 10 jaar se eskalasie in korrupsie kyk en die effek daarvan op veral landelike of plattelandse Suid-Afrika, kom die vraag onwillekeurig op: is dit ons erfenis? Is dit wat ons nou erf en is dit wat ons gaan nalaat vir ons nageslag. In die lig hiervan het die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke September-maand verklaar  tot ‘n nasionale veldtog teen korrupsie van COVID-19 (en ook alle ander korrupsie).

Die fokuspunt was ‘n stil protes deur provinsiale kerkleiers voor die premierskantore in al nege ons provinsies wat gehou is op 15 September. In al nege provinsies is stil in gebed gestaan (met protesplakkate) om te verklaar dat ‘Korrupsie nie ons erfenis is nie’. Hierdie is dan ook die slagspreuk vir die maand se protes. “Ons sal in stille gebed wees omdat die kerke sprakeloos is oor hierdie vlak korrupsie en bedrog” het Biskop Malusi Mpumlwana, hoofsekretaris, SACC gesê.

Die veldtog volg op die morele oproep teen korrupsie van COVID-19 wat op 7 Augustus vanjaar deur die groep van ses organisasies, wat hulself die “Moral Call Collective” uitgeroep is. Die groep bestaan ​​uit: die Ahmed Kathrada-stigting, die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, die Desmond Leah Tutu Legacy Foundation, die Stigting vir Menseregte, die Nelson Mandela-stigting, en die Suid-Afrikaanse Raad vir Kerke.

Die SARK wil met hierdie veldtog sê dat as kerke en aktiewe burgers weier ons dat ons nasie se kultuur en erfenis die is van steel, bedrog en vervreemding van openbare hulpbronne. Korrupsie, veral hierdie blatante plundering van COVID-19 fondse wat gerapporteer is, is krimineel en mense (veral die armes) betaal ‘n duur prys.

Tydens die uur, wat op die Zoom-platform gefasiliteer is, het die onderskeie kerkleiers in hulle provinsies gebid. Dit was juis ‘n stille protes teen die onreg wat tans in ons land afspeel. Daar is ‘n 10 punt deklarasie voorgelees deur ‘n verteenwoordiger uit elke provinsie (klik hier). Die kerkleiers roep ook plaaslike gemeentes op om in hulle gemeenskappe saam te staan teen korrupsie. Gemeentes kan hulle eie plakkate laat maak, of baniere wat hulle kan vertoon wat as stille protes dien teen korrupsie in hulle plaaslike gemeenskappe.  

Verskeie van die plaaslike radiostasies soos OFM en Lesedi FM, asook Die Volksblad het ook die geleentheid gedek wat help dat die boodskap uitgestuur word oor Vrystaat. Gepaardgaande met die krete van diegene wie se lewens nadelig geraak is deur korrupsie en die biddende hoop van diegene wat in God glo, staan ​​kerkleiers stil teen hebsug en korrupsie. In die woorde van die plakkate wat hulle vertoon het asook die krag van hul persoonlike teenwoordigheid en die waardes van hul geloof en Ubuntu het hulle verklaar: “Korrupsie is nie ons erfenis nie”.

116 | Maatskaplike NOODLYN