Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

So ondersteun die Helpmekaar Beursfonds my – ’n onderwysstudent vertel

Deur Mariëtte Odendaal

“Op ’n emosionele vlak gee die beurs my groot gemoedsrus; dit het my bekommernis oor finansies heelwat verlig sodat ek my aandag baie meer op my studies kan fokus.”

Carla Greyling
Onderwysstudent, UV

Hoe gemaak as dit jou droom is om onderwys (grondslagfase) te studeer, maar die stygende studiekoste laat jou (en veral jou ouers) snags wakker lê? Jy maak jou somme, maar hoop op ’n wonderwerk van ’n kraantjie wat dalk net effens verder oopgedraai kan word; iets wat jou spanning oor finansies beduidend kan verlig.

En dis presies wat met Carla Greyling gebeur het nadat sy van die Helpmekaar Beursfonds gehoor het. Ons het meer gaan uitvind.

Carla, waar lê jou wortels en hoe het jy op jou studierigting besluit?
“Ek is ’n Vrystater in murg en been. Ek is twintig jaar gelede op Brandfort gebore waar ek ook skoolgegaan het. Aangesien my ouers in 2018 na Bloemfontein getrek het, moes ek in die koshuis agterbly waar ek besig was met my hoërskoolloopbaan aan die Hoërskool Staatspresident Swart.

“In Graad 11 was ek koshuisprefek en moes ek in die onderste gang van die koshuis by die Graad R- tot Graad 4-meisies bly; die hoogtepunt van my hele jaar!

“Hierdie ervaring het ’n deurslaggewende rol in my beroepskeuse gespeel, naamlik om ’n onderwysgraad in die grondslagfase aan die Universiteit van die Vrystaat te studeer.”
Waar het jy van die Helpmekaar Beursfonds gehoor en hoe het die aansoekproses verloop?
“Ek het daarvan gehoor by ons predikant, ds Jan Lubbe. Hy was ook die leraar wat my as lidmaat van ons gemeente voorgestel het; so ek het ’n lang pad met hom gestap.

“Aangesien sommige van ons katkisantegroep in ons belydenisjaar al begin droom het van nagraadse opleiding, maar nie altyd geweet het watter beurse beskikbaar was of waar om daarvoor te gaan soek nie, het ds Lubbe ons van die Helpmekaar Beursfonds vertel. Ek het besluit om dadelik werk daarvan te maak en het aansoek gedoen – dit sou my finansieel baie help.

“Die aansoekproses was heel eenvoudig en het verrassend vinnig en glad verloop.”
In watter opsig help die Helpmekaar Beursfonds jou met jou studiekoste?
“Hierdie fonds is van groot hulp, veral wat my vervoerkoste betref.

“Vanaf 2023 is die eerste groep grondslagfase-onderwysstudente vanaf die Bloemfonteinkampus na die Suidkampus verskuif. Dit is ’n hele ent verder van my verblyf as wat die Bloemfonteinkampus is en het dus verhoogde vervoerkoste beteken.

“Ek is baie dankbaar dat ek toe die Helpmekaar Beursfonds kon kry, want dit help my ongelooflik baie met my brandstofkoste; iets wat groot verligting vir my en my ouers gebring het.”
 Wat beteken hierdie beurs vir jou?
“Op ’n emosionele vlak gee die beurs my groot gemoedsrus; dit het my bekommernis oor finansies heelwat verlig sodat ek my aandag baie meer op my studies kan fokus.

“Op skool het ek nie altyd die harder realiteite van die lewe raakgesien nie. Een van die eerste lewenswaarhede wat ek as student geleer het, was dat die samelewing baie meer van ’n mens verwag as waarvan hulle jou op skool vertel.”
Wat besef jy nou as student ten opsigte van die belangrikheid van sulke fondse?
“Hierdie fondse help vir seker dat mense wat nie die finansiële vermoë het om hul studiedrome te verwesenlik nie, dit dan wel kan doen. Elke druppel help om die bekommernis oor finansies te verlig.

“Daarom is ek diep dankbaar vir elke mens wat ’n bydrae tot hierdie fonds maak, al is dit hoe klein ook al; hierdie finansiële ondersteuning maak ’n lewensveranderende verskil aan ’n student se lewe.

“Dit is wonderlik dat God dit op mense se harte lê om dit te doen en dat mense dan aan hierdie oproep gehoorsaam is.”
Hoe sou jy graag in die toekoms tot so iets wou bydra?

“Ek sal ook graag in die toekoms, as my droom om onderwyser te word verwesenlik is, bydraes tot hierdie fonds of soortgelyke inisiatiewe wil maak, hetsy finansieel of op ’n ander ondersteunende manier.”

Kontak
Tertius Botha by
tbotha@ngkvs.co.za vir meer inligting.
Administrateur van die Helpmekaar Beursfonds (NG Kerk Vrystaat)
Die Helpmekaar Beursfonds
– dit kom van ver af
Die Helpmekaar Beursfonds
– saam maak ons ’n verskil
So maak Helpmekaar Beursfonds ‘n verskil
– ‘n ma van drie vertel
So help die Helpmekaar Beursfonds my
– ‘n mediese student vertel
So ondersteun die Helpmekaar Beursfonds my
– ‘n student in besigheidsbestuur vertel

 | verskaf: Carla Greyling, Onderwysstudent, UV

116 | Maatskaplike NOODLYN