Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skrywersretraite – Ons dink, leer en skryf saam

Deur ds Hannes Theron, NetACT Program-koördineerder

Hannes Theron, program-koördineerder van NetACT, reflekteer oor die Skrywersretraite wat van 30 Oktober tot 10 November verlede jaar by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington aangebied is.

“Wanneer ek terugdink aan die Skrywersretraite, kom dié woorde van Elbert Hubbard by my op: “‘n Enkeling kan nie ’n simfonie fluit nie. Net ’n hele orkes kan ’n simfonie uitvoer.”

“Daar is niks so helend en geestelik verrykend soos wanneer Christene, en dan spesifieke teoloë vanuit verskeie lande uit Afrika, saamdink, leer en skryf nie. Dit is so moeilik om dit wat ’n mens daar beleef het, in woorde uit te druk. Ek het telkens daar gesit en gedink: ‘Hier is ’n simfonie wat voor my afspeel en wat ’n voorreg om deel daarvan te kan wees!’

“Ons het mekaar so nodig in Afrika met sy diversiteit. Dit is die rede waarom NetACT die inisieerder van hierdie Skrywersretraite was. Ter bevordering van an African Congregational Theology wil ons nie net ons skrywersvaardighede verbeter nie, maar ook van mekaar leer.

“Wat die Skrywersretraite so ’n besondere geleentheid gemaak het, was dat dit ’n gesamentlike aksie was wat deur NetACT, Communitas, die Christelike Lektuurfonds Uitgewers, Andrew Murray Sentum vir Spiritualiteit en Clairvaux Skrywershuis aangebied is.

“Verder is ons verryk deur die kennis en ervaring van dosente verbonde aan die Fakulteit Teologie van die Universiteit Stellenbosch en Hugenote Kollege. Die dosente se bydrae tot die retraite was uiters leersaam en verrykend. Prof Len Hansen, Direkteur van Navorsing van die Fakulteit Teologie op Stellenbosch, was die hoofaanbieder. Die volgende dosente het ’n waardevolle bydrae gelewer: Prof Cas Wepener, prof Nadine Bowers-du Toit, dr Mias van Jaarsveld, dr Ernst Conradie en prof Robert Vosloo. Dr Nico Simpson van Bybel-Media het ook waardevolle inligting oor die publikasie van ’n boek gedeel.

“Daar was 18 deelnemers uit lande soos Zimbabwe, Nigerië, Uganda, Ghana, Kenia, Mosambiek en Namibië. Ongelukkig kon die ses van Nigerië wat ingeskryf het, nie betyds hul visums ontvang nie. “Een van die deelnemers, Julius Tabi van die Uganda Christian University Arua Campus, verwoord sy ervaring as volg: ‘I had an experience at Andrew Murray Centre for Spirituality in Wellington, Western Cape, South Africa which I am hesitant to call a cultural shock, yet for lack of words, I would. Or is it a new religious experience? For clarity, I will call it a new religious experience rather than a cultural shock.’

“NetACT is baie dankbaar vir die Presbyterian World Mission wat dit vir ons finansieel moontlik gemaak het om die Skrywersretraite aan te bied.

“Dit is een van NetACT se prioriteite om jaarliks so ’n Skrywersretraite aan te bied. Wat dit des te meer verrykend maak, is om dit in samewerking met soveel vennote en dosente te kan aanbied.”

 | verskaf: Julius Tabi en Amoako Kyei-Mensah van Uganda

 | verskaf: Ons uitstappie met die Rooibus

116 | Maatskaplike NOODLYN