Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dit is altyd vir my lekker (en ’n voorreg) om die skriba-opleiding aan te bied. Daar ontmoet ek ’n klomp oulike mense. Dit maak nie saak hoe lank hulle al vir die kerk werk en of hulle uit ’n groot of ’n klein gemeente kom nie, hulle is ’n klomp oulike mense.

Die skriba-opleiding wat op 11 September 2023 in Fauresmith en op 16 Oktober 2023 by die Sinodale kantoor in Bloemfontein aangebied is, het dit net weer bevestig. Die geleentheid is geskep vir skribas om mekaar ’n bietjie beter te leer ken. Dié wat jare lange ondervinding het en dié wat nuut is in die rol, kon lekker saamgesels oor die uitdagings in hulle onderskeie kantore. Nuwe bande is gebou en die ondersteuningsnetwerk is vergroot.

Indien daar nog skribas is wat belangstel in die opleiding kan hulle vir Tertius Botha kontak by tbotha@ngkvs.co.za of by (051) 406 6700. Nuwe datums en plekke vir opleiding sal gereël word soos die behoefte bekend word.

 | verskaf: (v.l.n.r.): Jan Augustyn (Zastron), Louise Fouché (Vanstadensrus), Lynne Rapson (Smithfield), Jenny van Wyk (Gardeniapark), Jacoba van der Westhuizen (Vrede), Carla de Kock (Hennenman), Sonja Visser (Hospitaalpark), Bianca Kemp (Hospitaalpark), Tertius Botha (Sinodale kantoor) en Mari Fourie (Trompsburg).

Datum: 11 September 2023

Plek: Sinodale kantoor, Bloemfontein.

 | verskaf: (v.l.n.r.): Nicolene Gouws (Sinodale kantoor), Tertius Botha (Sinodale kantoor), Sarie Olivier (Springfontein en Gariepdam), Hannelie Sweeney (Fauresmith), Saartjie le Roux (Fauresmith), Engela Willemse (Koffiefontein), Sonja van Niekerk (Jacobsdal) en Annetjie van der Merwe (Jagersfontein).

Datum: 11 September 2023

Plek: Fauresmith kerksaal, Fauresmith.

116 | Maatskaplike NOODLYN