Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

‘n Afvaardiging van die Vrystaatse Sinode het van 15 – 19 Augustus ‘n besoek gebring aan die Reformed Church in Zambia (RCZ) en die Justu Mwale Universiteit (JMU) in Lusaka.   Die volgende persone het die besoek mee gemaak.

  • Nico Mostert | Uitvoerende Amptenaar, Vennote in Getuienis
  • Jan Lubbe | Moderator, NG Kerk Vrystaat
  • Juppi Steurer | Ondervoorsitter van die Raad van Vennote in Getuienis

Die hoofdoel van die besoek was om die 32ste Sinode van die RCZ in Katete, sowat 500km Oos van Lusaka, by te woon. Die RCZ wat uit die sendingwerk van die NG Kerk in die Vrystaat ontstaan het, het tans 500 000 lidmate en meer as 140 gemeentes reg oor Zambië en selfs enkele gemeentes in Zimbabwe.  Die sinode het plaasgevind by ‘n meisieskool van die RCZ in Katete, met sowat 400 afgevaardigdes. Dit was ‘n voorreg om genooi te word om die sitting by te woon. Jan Lubbe het ‘n groete boodskap namens die NG Kerk Vrystaat oorgedra. Die Vrystaatse kerk is ook bedank vir haar voortgaande betrokkenheid by die RCZ en Justu Mwale Universiteit (Dawid Kuyler is ‘n deeltydse dosent aan die universiteit wat deur die Vrystaatse Sinode onderhou word). ‘n Ander merkwaardige gebeurtenis op die Sinode was toe een van die RCZ susterskerke in hul groete boodskap verwys het na die Sendingwerk van die Vrystaatse Sinode wat ook aanleiding gegee het tot hulle ontstaan. ‘n Mens is nederig dankbaar oor die werk wat in en deur die RCZ en ander Kerke in Zambië gedoen word en die rol wat die Vrystaatse Sinode voorheen en vandag nog mag speel.  Nico Mostert het ‘n boek aan die RCZ Sinode oorhandig wat die verhaal vertel van die Reformed Family of Churches.  Die Vrystaat is bevoorreg om Nico Mostert as Uitvoerende Amptenaar van Vennote in Getuienis te hê. Die 14 jaar wat hy in Zambië gewoon en gewerk het, het hom op ‘n unieke manier vir hierdie pos toegerus.  Nie net het hy begrip en insig in die plaaslike kultuur nie, maar hy het ook besonder goeie verhoudings met die Kerk, die Universiteit en die predikante in Zambië.

Die afvaardiging het ook sowat 90km verder Oos van Katete na Chipata gery.  Dit is ‘n dorp op die grens met Malawi.  Malaria het dit destyds moeilik gemaak om Zambië van uit die Suide te bereik. Die eerste sendelinge wat die tog van die Vrystaat af oorleef het, het dit in 1899 reggekry deur Zambië vanuit die Ooste, via Malawi binne te gaan. Buite Chipata staan daar vandag nog ‘n monument op die plek waar die evangelie vir die eerste keer op 5 Julie 1899 verkondig is. Daar is vandag nogsteeds twee skole, een vir blindes en ‘n ander vir dowes, wat deur Dr E.S. Botes (Ma Botes soos sy bekend gestaan het) begin is. In Madzimoyo buite Chipata het die afvaardiging ook die dagbestuur van die plaaslike RCZ gemeente ontmoet. Dit is ook hier by Madzimoyo waar die 200 jarige fees van die RCZ in 1999 gevier is. Dr JM Cronje wat die boek “Aan God die Dank” geskryf het, het lank hier gewerk.  Van sy kinders is hier in die begrafplaas begrawe. Sy seun se grafsteen lees dat die seuntjie slegs 12 ure geleef het.

Verder is daar ook besoek gebring aan die Justu Mwale Universiteit (JMU) in Lusaka.  Meeste van die JMU dosente het ook die sinodesitting bygewoon. Daar is o.a. met dosente uit Nederland en uit die VSA gesprekke gevoer wat tans doseer aan JMU. Daar is ‘n baie positiewe verhouding tussen die Universiteit van die Vrystaat en die JMU. Verskeie studente en dosente van die JMU het deur die loop van jare nagraadse studie aan die UV voltooi.  Die JMU is tans in die proses om ‘n nuwe rektor aan te stel. Nico Mostert en sy kantoor lewer ook hier ‘n ondersteunende en konsulterende diens.  Uit ons besoek het dit duidelik geword dat dit ‘n ingewikkelde proses is om die pos gevul te kry.

In Lusaka het die afvaardiging ook saam met Willie Schoeman gekuier.  Hy is die nuwe predikant van die Afrikaanse gemeente in Lusaka. Willie is Sondag 21 Augustus daar bevestig. Hy het ‘n kolega, Rev Zulu, wat die Engelse dienste lei.   Werner Nel het voorheen die gemeente bedien, voordat hy Klerksdorp toe beroep is.   Dit is ‘n baie interessante gemeente met ‘n groot bedieningsgebied.  Die gemeente strek van Livingston in die Suide tot Noord van Lusaka.  Die Afrikaanse gemeente in Lusaka is al meer as 100 jaar oud.

Dit was ‘n voorreg om Zambië te kon besoek en die werk te kon sien wat deur die jare en vandag nog daar in die naam van Here gedoen word.

116 | Maatskaplike NOODLYN