Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Op Woensdag, 26 Oktober, het die seminariumprogram vir alle NG studente van 2022 tot ‘n einde gekom.  Die seminarium, wat deur die jaar sorg vir kerk-eie opleiding onder die studente, het op ‘n hoogtepunt afgesluit te Berg-en-Dal Gemeente.  Die studente, saam met die steunspanne sowel as sommige dosente, het saam die geleentheid bygewoon waar daar vanuit Eksodus 3:11-15 deur ds Viljoen geopen is en waarna daar ‘n besonderse voorlegging deur dr Mostert aangebied is oor sy belewenis as bywoner by die Wêreld Raad van Kerke. 

Dr Mostert het getuig van mense vanuit verskillende lande, wat verskillende uitdagings beleef en hoe ons as Een Heilige Algemene Christelike Kerk veronderstel is om hande te vat en mekaar in tye soos hierdie te ondersteun.  Van die kwessies wat by die Wêreld Raad van Kerke bespreek is, is aardverwarming en die effek wat dit op eilande het.  Geslagsgeweld was onder andere ‘n verdere kwessie wat by die geleentheid bespreek is.  Dr Mostert het darem nie die heeltyd net gewerk nie, maar ook getuig van sy reis om na die oorspronklike woordpers te gaan kyk wat ‘n beduidende impak gemaak het op die beskikbaarheid van Bybels in die vroeë 1600’s.

By die geleentheid is die sesde jaar-studente ook vereer vir hulle harde werk van die afgelope ses jaar en hul deelname aan die seminariumprogram. 

Ds Lubbe het die geleentheid afgesluit met ‘n merkwaardige liturgie gefokus op Psalm 111 en 112.  Die vergadering het daar ook die voorreg gehad om almal saam die nagmaal te gebruik, waarna almal bederf is met ‘n behoorlike aansit-ete, voorgesit deur die gemeente.

Die woorde van Psalm 111:1-4

(1) Prys die Here! Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes, in die gemeente. (2) Die werke van die Here is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. (3) Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas. (4) Hy sorg dat sy magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is die Here.

Mag God sy genade en barmhartigheid opnuut weer aan jou openbaar.

116 | Maatskaplike NOODLYN