Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ring van Heilbron

Maar om arm te wees beteken nie dat ek nie hande het en nie ’n bydrae kan lewer nie. En dit is waar die gemeente se unieke aanslag “Dié fonds het dit vir verskeie gemeentes in ons ring moontlik help maak om barmhartigheidsdiens aan vele verdienstelike behoeftes te lewer.”merkwaardig is – alle lidmate wat voedselhulp ontvang, lewer ook ’n bydrae tot die funksionering van die gemeente.

| Ds Gerrit Strydom

Die NG Kerk Vrystaat het in die 2022/23-boekjaar ’n bedrag van R30 000 aan elkeen van die 15 Vrystaatse ringe beskikbaar gestel om gesamentlike ringsprojekte te ondersteun en plaaslike bedieninge sodoende te help bemagtig. Die fondse word deur Bedieningsbegeleiding (GOUF-uitbreiding) en Vennote in Getuienis bewillig. Ringe maak self ’n keuse oor die aanwending daarvan.

Die versoek was dat diens in samewerking met ’n sinodale bediening gelewer moes word. 

“Wat die Ring van Heilbron betref, is daar by die sinodale bediening Diens van Barmhartigheid ingeskakel, aangesien daar reeds geïdentifiseerde projekte daarvoor was,” vertel ds Gerrit Strydom, skriba van die Ring van Heilbron en predikant van die NG Kerk Reitz.

Ons het meer by ds Strydom gaan uitvind oor hoe dié fonds in hul ring aangewend is.

“Die fonds het dit vir verskeie gemeentes in ons ring moontlik help maak om barmhartigheidsdiens aan vele verdienstelike behoeftes te lewer.

“Heilbron Moedergemeente het byvoorbeeld besluit om ’n familie by te staan wat gesukkel het om genoeg bymekaar te maak vir ’n begrafnis. Hiermee het hulle daarin geslaag om op ’n praktiese manier die liefde van Christus sigbaar te maak.

“By die Heilbron-Suid-gemeente het hulle ’n toegekende bedrag gebruik om ekstra voorraad in die vorm van beddegoed te koop vir ’n gemeenskap-projek waarby hulle betrokke is. In hierdie geval is kos en klere aan hulpbehoewendes verskaf.

“By die gemeentes van Koppies, Koppies-Weltevrede en Oranjeville is daar op plaaslike vlak bydraes gelewer tot die bestaande barmhartigheidstrukture.

“Die Petrus Steyn- en Reitz-Wes-gemeentes het hul bedrae net so aan Engo beskikbaar gestel om as deel van ’n Engo-uitreik gebruik te word.

“Die Reitz-gemeente het ’n stap verder geneem en as gemeente addisioneel dieselfde bedrag bygedra wat hulle uit die GOUF-fondse ontvang het en dit as volg aangewend: ’n Gedeelte is oorbetaal aan ons teologiese student om te gebruik vir ’n uitreik waarmee hy en die studenteraad besig was. Tweedens het hulle, danksy hierdie student betrokke geraak by ’n behuisingseenheid wat afgebrand het. Derdens is van die gelde gebruik om die bestaande kosprojek ’n eenmalige hupstoot te gee. Tans ontvang 60 gesinne maandeliks basiese voedselhulp. Vir die maand waarin die GOUF-gelde betrokke was, is gefokus op kinders en ’n ekstra lekkerny is bygevoeg. In samewerking met die plaaslike breigroepie by die huis vir bejaardes, Huis Sorgvry, is ekstra wol aangekoop en begin met die brei van mussies vir die koue wintermaande.

Wat sou jy sê was die uitdagings en wat was die voordele van hierdie fonds?

“Die grootste uitdaging ten opsigte van dié fonds was die onsekerheid oor hoe dit optimaal aangewend behoort te word. Die voordeel van die fonds was dat die beplanning van nuwe fondse ’n gesamentlike ringsprojek insluit wat die helfte van die gelde sal opmaak. Die res word weer verdeel en gemeentes word aangemoedig om soos die Reitz-gemeente te maak en geld by dié van die GOUF-fonds te voeg, sodat dit ’n hupstoot kan gee om ’n betekenisvolle verskil te help maak.

“Daar is ook besluit om gemeentes te vra om te fokus op al die gebiede wat bydra tot GOUF en nie net die pad van barmhartigheid te stap nie.”

Kontak ons:

 | Ds Gerrit Strydom 

 | 076 423 9363

 | strydom.gerrit@yahoo.com

 | verskaf: NG Gemeente Reitz wat maandeliks aan 60 gesinne basiese voedselhulp verskaf.

116 | Maatskaplike NOODLYN