Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ring van Harrismith

“Die fondse wat beskikbaar gestel is, het dit moontlik gemaak om hierdie sentrum by te staan en sodoende die nodige versorging aan mense te kan bly gee.”

| Ds Hannes van Deventer

Die NG Kerk Vrystaat het in die 2022/23-boekjaar ‘n bedrag van R30 000 aan elkeen van die 15 Vrystaatse ringe beskikbaar gestel om daarmee gesamentlike ring-projekte te ondersteun. Die versoek was dat diens in samewerking met ‘n sinodale bediening gelewer moes word. 

“Wat die Ring van Harrismith betref, is daar by die sinodale bedieninge Diens van Barmhartigheid en Vennote in Getuienis ingeskakel,” vertel ds Hannes van Deventer, skriba van die Ring van Harrismith en predikant van die NG Kerk Villiers.

Ons het meer gaan uitvind oor die projekte waarvoor die GOUF-fondse in hul ring aangewend is. Hannes vertel:

“Die Ring van Harrismith het besluit om dié fondse vir projekte in drie van ons dorpe in ons ring aan te wend. Die rede vir hierdie besluit is omdat die Ring van Harrismith uit verskeie gemeenskappe bestaan, elk met sy eie uitdagings. Daar is vier projekte daarmee bevoordeel; een elk in Vrede en Memel en twee in Villiers.

“Die eerste projek waarvoor die fondse aangewend is, was vir die kerkgebou van NG Kerk in Afrika Vrede. Die kerk se dak is waterdig gemaak en geverf. Die projek is egter só beplan dat dit oor ’n tydperk van ’n paar jaar stuk vir stuk uitgevoer sal word. In 2024 sal die plafon herstel word en die kerkgebou aan die binnekant geverf word. In 2025 sal ander herstelwerk en onderhoud na behoefte gedoen word. Die kerkraad van die NG Kerk Vrede wat dié projek lei en koördineer, bedank die Sinode Vrystaat en Ring van Harrismith vir die fondse wat beskikbaar gestel is vir hierdie projek.

“Die tweede projek was watervoorsiening aan die Uitspan Aftreeoord in Villiers. Soos in baie van die Oos-Vrystaatse dorpe is die beskikbaarheid van water nie meer ’n gegewe nie. Die fondse kon gebruik word om die watertenk se pomp te herstel en sodoende konstante watervoorsiening aan die inwoners verseker – iets waaroor almal diep dankbaar was.

“Daar was egter nog fondse beskikbaar en die Villiers Uitreikaksie is met die oorblywende fondse gehelp om vir ’n tyd aan 20 leerders middagete te voorsien en hulle ook met huiswerk te help en te ondersteun. Danksy hierdie befondsing kon die Villiers Uitreikaksie die projek aan die gang kry en het ander rolspelers in die gemeenskap ingespring om hand te gee.

“Die derde dorp wat gehelp is, was Memel, waar die Dankbaarheid Sentrum ondersteun is. Daar word elf persone in tien woonstelle versorg, maar natuurlik is die lopende kostes om ’n projek van hierdie aard aan die gang te hou, altyd ’n groot uitdaging. Die fondse wat beskikbaar gestel is, het dit moontlik gemaak om hierdie sentrum by te staan en sodoende die nodige versorging aan mense te kan bly gee.”

Kontak ons:

 | Ds Hannes van Deventer

 | 081 393 4905

 | dominee75@gmail.com

 | verskaf: Ds Ulrich Ohlhoff, medeleraar van NG Gemeente Harrismith.

116 | Maatskaplike NOODLYN