Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Riglyne vir eredienste en begrafnisse – Vlak 1 van inperking

Riglyne vir eredienste tydens vlak 1 van inperking:

Volgens die nuwe riglyne vir vlak 1 is daar twee belangrike veranderings wat aangekondig is vir kerke:

1.            Die maksimum aantal persone wat eredienste mag bywoon is 250 persone.

2.            Die maksimum aantal persone wat ‘n begrafnis mag bywoon is 100 persone.

Ten opsigte van beide begrafnisse en eredienste is daar egter ‘n kwalifikasie wat gemeentes in ag moet neem. Die kwalifikasie is dat die sosiale afstand van 1,5 m per persoon in die gebou steeds gehandhaaf moet word. In praktyk kan dit beteken dat u kerkgebou dalk te klein gaan wees om die volle kwota van 250 mense in die gebou toe te laat. U moet ook onthou dat die platform op 250 gestel is, dit beteken nie dat u meer mense in die erediens mag toelaat as u gebou se kapasiteit groter is nie.

Hierdie toegewing beteken nie dat alles nou weer terugkeer na normaal toe nie. Die volgende vereistes word nog steeds volgens wetgewing gestel:

1.            Die dra van maskers oor die neus en die mond is steeds verpligtend.

2.            Die neem van koors van diegene wat die erediens bywoon, is steeds verpligtend.

3.            Die invul van gesondheid siftingsvorms is steeds verpligtend. U sou op Google Forms so ‘n vorm kon ontwerp en lidmate dit voor die tyd elektronies laat invul.

4.            Die reiniging/ontsmetting van hande is steeds verpligtend.

5.            Die gebou moet deeglik na afloop van elke erediens skoongemaak en afgewas word.

6.            Sorg ook dat daar goeie ventilasie in die gebou is, deur vensters oop te maak.

7.            Gemeentesang word ook steeds nie toegelaat nie.

8.            Vermy die aanstuur van kollekteborde in die erediens. Plaas eerder die kollekteborde by die deure sodat mense met die uitstap hulle kollekte daarin kan plaas.

9.            Doop kan plaasvind (Sien vorige Vrypos waarin dr Bertus Celliers verduidelik hoe om dit te doen).

10.          Die gebruik van die nagmaal bly problematies, want al is die tekens van die nagmaal in verseël haal mense hulle maskers af om die nagmaal te gebruik. Volgens wetgewing moet maskers die hele tyd oor die mond en neus gedra word in die erediens.

11.          Die predikant, en as daar voorsangers gebruik word, moet ten minste 2.5 m van die lidmate af wees.

12.          Geen teedrink en kuier na afloop van die erediens word toegelaat nie.

Begrafnisse word nie op dieselfde manier hanteer as eredienste nie. By begrafnisse is die perk laer as vir gewone eredienste en is die plafon gestel op 100 mense. Die volgende moet in plek wees wanneer begrafnisse gehou word:

1.            Die dra van maskers oor die neus en die mond is steeds verpligtend.

2.            Die neem van koors van diegene wat die erediens bywoon, is steeds verpligtend.

3.            Die invul van gesondheid siftingsvorms is steeds verpligtend. U sou op Google Forms so ‘n vorm kon ontwerp en lidmate kan dit voor die tyd elektronies invul.

4.            Die reiniging/ontsmetting van hande is steeds verpligtend.

5.            Die gebou moet deeglik na afloop van elke erediens skoongemaak en afgewas word.

6.            Sorg ook dat daar goeie ventilasie in die gebou is, deur vensters oop te maak.

7.            Sang word ook steeds nie toegelaat nie.

8.            Geen tee of saameet na afloop van die begrafnis nie. U kan dit oorweeg om ‘n wegneem-kospakkie uit te deel aan diegene wat die begrafnis bygewoon het.

116 | Maatskaplike NOODLYN