Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rampe in ons midde – wat nou?

Deur Mariëtte Odendaal

“As ’n mens so na alles kyk wat die afgelope tyd op hierdie terrein ontwikkel is, dan het ons as kerk regtig baie meer relevant begin raak ten opsigte van die beplanning en die implementering van ondersteunend kerkwees tydens rampe.”

| Ds André van Staden

Waarnemende voorsitter: Diens van Barmhartigheid Leraar: NG Gemeente Fichardtkruin

Waarom was opleiding van dié aard so noodsaaklik? Ons het meer by André van Staden gaan uitvind.

“Die afgelope paar jaar is die Vrystaat met rampe soos die tragiese slikdamramp op Jagersfontein en verwoestende veldbrande geteister. Dit het nie net verreikende gevolge vir die omgewing gehad nie, maar ook vir die verskillende gemeenskappe.

“Dit het ons laat besef dat die kerk dringend hierby betrokke moet raak. Ons het besef dat ons meer gekoördineerd en daadwerklik op rampe sal moet kan reageer, sonder om akute operasionele take by die aangewese organisasies oor te neem.

“Sodoende kan ons as kerk in hierdie krisistye deernisvolle ondersteuning aan diegene in nood bied en ons roeping as Christene prakties uitleef; ’n belangrike Christelike opdrag wat deur die Jagersfonteinse slikdamramp weer opnuut onderstreep is.

“Dit was juis dié ramp wat kerke destyds vanoor die hele Vrystaat en selfs verder, genoodsaak het om onontbeerlike en lewensveranderende bydraes aan die slagoffers te lewer. Hierdie bydraes het dit moontlik gemaak om ruim te kon help voorsien in die onmiddellike basiese behoeftes aan kos, klere en ander noodsaaklikhede. Die Tweetoringkerk (Towers of Hope) in Bloemfontein is toe as basis gebruik om die skenkings in te samel en te help versprei.

“Daar is ook geskakel met die plaaslike gemeente van Jagersfontein en hul gemeenskapsleiers, sowel as met die georganiseerde landbou. Die berading en ontlonting wat daarop gevolg het, was ook van onskatbare waarde.

“Hierdie intens verreikende gevolge van die Jagersfonteinse slikdamramp tesame met dié van die verwoestende veldbrande in die Vrystaat, het ons Diens van Barmhartigheid laat besef dat ons kerk vanoor die hele provinsie op verskillende maniere by rampe moet kan betrokke raak. Dit is ook van kardinale belang dat ons kerk in koalisie met ander denominasies ’n bydrae moet kan lewer.”

André, vertel ons meer van die opleidingsgeleentheid.
“Die groep was nie groot nie en het hoofsaaklik uit predikante en belangstellende lidmate bestaan. Hulle verteenwoordig die groep wat tans as deel van die kerk betrokke is by rampsituasies in ons sinodale gebied. Ons hoop natuurlik dat baie meer mense hierby sal aansluit.

“Die hoofaanbieder van die opleidingsgeleentheid was Lester Sedras van RESPOND – Churches Responding to Disaster uit die Wes-Kaap. RESPOND is ’n samewerkende liggaam van kerke en nieregeringsorganisasies wat in die Wes-Kaap ontstaan het met die doel om ondersteunende noodreaksie tydens rampe soos oorstromings, brande en ontheemding te verleen.

“As kerke is ons fokus juis daarop gerig om te konsentreer op ondersteuning tydens primêre operasionele noodreaksies deur middel van byvoorbeeld opgeleide brandbestryders en nooddienstepersoneel.

“Tydens die opleiding het Les ’n handleiding oor rampondersteuning met ons deurgewerk waarin belangrike onderwerpe bespreek is soos die definisie van ’n ramp, die basiese beginsels wat toegepas moet word, hoe God ook te midde van rampe in ons nood teenwoordig is, die rol wat die kerk hierin kan speel en die stappe van ’n aktiwiteitslyn as deel van die nodige ondersteuning.

“Hierdie handleiding is ontwikkel met die hoop dat dit die breër kerk in Suid-Afrika sal help om Jesus Christus in woord en in daad sigbaar te maak deur middel van ons betrokkenheid by die nagevolge van rampe.

“As ’n mens so na alles kyk wat die afgelope tyd op hierdie terrein ontwikkel is, dan het ons as kerk regtig baie meer relevant begin raak ten opsigte van die beplanning en die implementering van ondersteunende kerkwees tydens rampe.

“Elkeen wat by die opleiding was, beskou dit as ’n aanvanklike ingangsportaal waarvandaan daar in die verskillende dele van die Vrystaat ’n platform vanuit die kerk ontwikkel moet word. Vanuit hierdie platform kan daar dan skakeling sowel as ’n aksielyn tydens krisisgebeure beplan word; ’n gulde geleentheid wat aan ons ’n baie breër missie van kerkwees bied.

“Mag ons kerke en lidmate al hoe meer besef dat dit die verantwoordelike ding is om te doen en ook saam met ons aan boord kom!”
Wil jy meer weet?

Kontak gerus vir Sanet Annandale by die sinodale kantoor van die NG Kerk Vrystaat by (051) 406 6729 of stuur ’n e-pos na sanet@ngkvs.co.za vir verdere verwysing.

 | verskaf: Tydens die opleiding in rampondersteuning

116 | Maatskaplike NOODLYN