Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Liewe broers en susters

Die Interimkomitee het weer op 8 Oktober 2020 vergader om die afgelope week se gebeure in Senekal te bespreek. Ons gee die volgende aan u deur:

  1. Ons is saam met die plaasgemeenskap ontsteld oor die vlaag van plaasmoorde en die wreedheid daarvan. Ons verseker u van ons voortgaande voorbidding in hierdie verband, asook van ons pastorale versorging van lidmate en gemeenskappe wat deur plaasmoorde geraak word.
  2. In die lig van ons ontsteltenis met die geweld, kondig ons hiermee ‘n week van verootmoediging en gebed af waarin ons voorbidding doen vir die hele situasie rakende plaasmoorde en korrupsie in ons land. Elke gemeente word versoek om vanaf Saterdag 10 Oktober 2020 daagliks om 12:00 hulle kerk se klokke te lui en elke lidmaat te versoek om dáár waar hulle is, tot stilstand te kom en voorbidding te doen vir alle plaasgemeenskappe.
  3. Ons versoek dat u eerskomende Donderdag 15 Oktober 2020 om 12:00, ‘n diens van verootmoediging en gebed in u dorp of gemeenskap sal hou, waartydens ons onsself voor die Here gaan verootmoedig en voorbidding gaan doen vir ons plaasgemeenskappe se veiligheid. Ons vra dat u ook sal bid vir vrede en geregtigheid in ons land en dat korrupsie sal val.
  4. Ons wys u daarop dat daar ‘n traumaspan beskikbaar is om gemeenskappe te help wat aan plaasmoorde blootgestel is. U kan ds Barnard Steyn op 082 842 7028 of by bicsteyn@ngkvs.co.za kontak vir verdere besonderhede.
  5. Ons doen ‘n ernstige beroep op ons lidmate en alle Christene om hulle van geweld te weerhou en om te alle tye as wetsgehoorsame landsburgers op te tree.

Kom ons verenig ons só in verootmoediging en gebed voor die Here.

Groete in Christus.

Dr Pieter van Jaarsveld (Voorsitter)  |  Ds Riaan van Zyl (Ondervoorsitter)  |  Dr Carin van Schalkwyk (Skriba)  |  Dr Bertus Celliers (Addisionele lid – STK)

116 | Maatskaplike NOODLYN