Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Op besoek aan ons susterskerk in Zambië

Hoe gemaak as jy weet van mense na aan jou wat met oorweldigende uitdagings te kampe het wat dreig om hulle te verswelg; dat hulle só raad-op voel dat hulle nie meer weet watter kant toe nie? Jy klim op ’n vliegtuig en gaan sit saam met hulle om ’n tafel met die boodskap: Kom ons kyk hoe ons mekaar kan help.

Dr Nico Mostert, uitvoerende amptenaar van Vennote in Getuienis, was gedurende die eerste week van Februarie op besoek aan ons susterskerk in Zambië, die RCZ, met hierdie voorneme.Die doel van sy besoek was tweërlei – eerstens het hy ’n besoek gebring aan die bestuur en personeel van die JMU (Justo Mwale University) in Lusaka en tweedens was hy in gesprek met die moderatuur van die RCZ.

Justo Mwale trek swaar

“Na die Covid-19-pandemie het JMU groot finansiële verliese gely en sukkel om kop bo water te hou en die wa deur die drif te trek,” vertel Nico. “Die personeel het dertien maande laas salarisse ontvang en daar is groot agterstande met agterstallige rekeninge wat dringend ingehaal moet word. Studentegetalle is nie na wense nie en die gemeentes wat studente moet stuur om teologie te gaan studeer, sukkel self finansieel en kan ook nie hul eie lopende kostes betaal nie.”

Dit klink soos ’n uitsiglose doodloopstraat, maar Vennote in Getuienis gaan hul bes probeer om ons medegelowiges in Zambië in hierdie besonder uitdagende tyd by te staan. Ons gaan saam met hulle werk aan nuwe moontlikhede vir die voortbestaan van JMU.

Nico vertel: “’n Deel van die gesprek het gegaan oor hulp met ’n fasiliteringsproses om te kyk na JMU se bestuur binne die omgewing van Hoër Onderwys; wat dit beteken om as sodanig te funksioneer en nou kritiese besluite te neem vir oorlewing met die oog op die toekoms.

“Die Sinode Vrystaat sal hulle met hierdie proses ondersteun deur ’n konsultant beskikbaar te stel sodat die proses so gou moontlik kan afskop. Die hoogste prioriteite is nou eers om ’n poging aan te wend om salarisse te stabiliseer en ’n bepaling te maak van die mees kritiese behoeftes ten opsigte van die infrastruktuur op die kampus. Daarna sal ’n volgende program in aksie gestel word om die infrastruktuur uitgesorteer te kry deur middel van selfhelp-projekte deur die studente en moontlik projekspanne wat van Suid-Afrika op ’n korttermyn-uitreik basiese hulp gaan verleen.

“Dr Dawid Kuyler gee tot Julie by JMU klas en sal saam met hul studente die eerste fase, naamlik die bepaling van kleiner infrastruktuurbehoeftes, aanpak. Vanaf 26 November tot 10 Desember sal ’n groep studente uit die Vrystaat ’n werkerskamp daar aanbied om JMU hiermee by te staan.

Opwindende RCZ-projekte

“Die gesprek met die moderatuurslede van die RCZ was baie sinvol,” vertel Nico. “ Hulle fokus nou op ’n gesamentlike projek, naamlik die vertaling van kategesemateriaal in Engels, asook die Tell, tell! reeks van die Christelike Lektuurfonds (CLF) wat vir verspreiding in Zambië beskikbaar gestel is. ’n RCZ-taakspan is besig om dit ook in Chichewa te vertaal.

“Deel van dié projek is om ook ’n nuwe kategismisboek te skryf vir die finalejaar-kategete wat belydenis van hul geloof wil aflê.

“Tydens dié geleentheid is daar twee rekenaars aan die RCZ oorhandig wat hierdie taakspan met die vertalingsproses en die skryf van die kategismusboek kan help.”

Kontak dr Nico Mostert by missio@ngkvs.co.za vir meer inligting.

Foto V.l.n.r.: Ds John Phiri (addisionele lid), dr Clement Mwanza (assessor), me Eneless Chilolo Chabinga (addisionele lid), dr Nico Mostert (Vennote in Getuienis), ds Ackson Banda (moderator), mnr Abraham Phiri (addisionele lid) en dr William Zulu (algemene sekretaris).

Nuutste Artikels
“Nader tot God en Hy sal tot julle nader”
 24 Feb 2023
Buitengewone Sinodesitting Vrystaat | 2023
 24 Feb 2023
Inspirerende Prediking
 24 Feb 2023
Spiritualiteit Netwerk
 24 Feb 2023
“Skep ‘n rein hart vir my”

116 | Maatskaplike NOODLYN