Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Op besoek aan Kerk in Actie, Nederland – ons hoofborg vir Kontekstuele Bybelstudie

Oorgeneem uit Getuienisaksie Kaapkerk, 13 Oktober 2023

Gedurende die laaste week van Augustus vanjaar was ds Stephen Pedro, PSD vir Gemeentegetuienis en bestuurder van ons Kontekstuele Bybelstudie (KBS)-projek op besoek aan Kerk in Actie, Nederland. Kerk in Actie is die dienste-organisasie van die PKN (Protestantse Kerk in Nederland) te Utrecht. Aangesien hulle die hoofborg van ons KBS-projek is, is dit van belang om gereeld verslag te lewer, bande te bou en te verstewig, asook om nuwe netwerke te vorm. Die KBS-program fokus op ons VGKSA Streeksinode Kaapland-gemeentes en help om deur middel van kontekstuele Bybellees en -studie gemeenteleiers te bemagtig, kapasiteit te bou, en veral die bedieninge van gemeentes in staat te stel om gemeenskaplike uitdagings aan te pak en ’n impak op ons gemeenskappe te maak

 | verskaf: Ds Stephen Pedro (links) en ds Karin van der Broeke, ekumeniese verhoudingsbestuurder van die PKN.

116 | Maatskaplike NOODLYN