Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ontmoet ds Stéfan Welthagen van Odendaalsrus-Oos

Stéfan Welthagen is ‘n Vrystater in murg en been – gebore en getoë in die pragtige rosestad, Bloemfontein. Dit is ook hier waar hy skoolgegaan en studeer het. Hy het sy primêre skoolopleiding aan die Laerskool Willem Postma voltooi en daarna sy hoërskoolloopbaan aan die Hoërskool Sentraal.

Maar wie is hierdie lewenslustige natuurliefhebber wat so graag in die berge stap en in die buitelug draf?

Ná skool het hy sy BTh aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi en in 2018 as proponent in die NG Kerk gelegitimeer.

Sy besluit om predikant te word, het egter met ’n ompad gekom. Hy vertel: “Aanvanklik het ek besluit om my as onderwyser te bekwaam. Tydens my eerste jaar was ek betrokke by my tuisgemeente se jeug- en bejaardebediening waar my liefde vir die bediening verdiep het namate my betrokkenheid in my tuisgemeente vir my belangriker geraak het. Aan die einde van my eerste jaar het ek besluit om oor te skakel na teologie en het die volgende jaar daarvoor ingeskryf. Ek glo en vertrou dat die Here my via hierdie ompad tot die besef help bring het dat ek geroep was vir die voltydse bediening.”

Daar is natuurlik ook baie mense wat ’n groot invloed op jou het as jy op so ’n groot loopbaanverandering besluit. In Stéfan se geval was dit ook so. Hy vertel: “Die mense wat ‘n groot invloed op my besluit gehad het, was eerstens my ouers. Daar was ook verskeie vriende wat my gehelp het om helderheid hieroor te kry. Die jeugleraar by my tuisgemeente het ook baie gehelp om seker te maak dat my skuif na teologie nie ‘n oppervlakkige besluit was nie, maar ‘n ingeligte een; dat dit die Here is wat my geroep het. Verder was daar ook nog baie ander persone wat ‘n rol hierin gespeel het, soos van my werkgewers en ander familielede.”

Stéfan was vir ‘n jaar by die NG Gemeente Ottosdal as leraar op ‘n kontrakpos aangestel voordat Covid ons getref het. Daarna het hy vir ‘n tyd afloswerk by plattelandse gemeentes gedoen waar daar nie leraars was nie. Hy het ook by een van die gemeentes as finansiële- en administratiewe beampte as aflospredikant gewerk. In Oktober 2021 is hy na die NG Gemeente Odendaalsrus-Oos beroep waar hy tans weer in ‘n kontrakpos aangestel is.

En wat beskou Stéfan as die grootste uitdagings in sy beroep? Hierop antwoord hy: “Met die kleiner-wordende gemeentes in die NG Kerk is daar baie gemeentes wat nie meer voltydse leraarsposte kan bekostig nie. Dit maak dit vir my as jong predikant moeilik om gevestig te word binne ‘n gemeente en gemeenskap en saam te kan droom en groei oor die langtermyn. As leraar sal ek ook graag meer tyd wou hê om sterker verhoudings te kan bou en nie myself heeltyd te bekommer oor die stand van die gemeente se finansies en of hulle my nog oor ‘n jaar of twee kan bekostig nie.”

’n Gemeente behoort ook binne die gemeenskap waarbinne hulle kerk is, gestalte aan die Here se liefde te gee – iets wat ’n groot uitdaging kan wees. Stéfan dink só hieroor: “Binne die gemeenskap en gemeentes is daar nog ‘n sterk verdeeldheid oor die ‘myne’ en ‘joune’. Die gemeente en gemeenskap sonder hulle van mekaar af as dit by gemeentewees en samewerking kom, omdat hulle nie die ander se ruimte wil erken nie. Dit is ‘n groot uitdaging as dit kom by die bediening en samewerking oor grense heen.”

As mens in die oggend opstaan om te begin werk, is daar ’n passie, doelgerigtheid of wens wat jou dryf. Stéfan deel syne met ons: “My wens vir die kerk in die breë is dat die eenheid wat ons bely in Christus gestalte sal vind binne ons bedieninge na die gemeentes en gemeenskappe waarin ons onsself bevind; dat ons eenheid in die belydenis van die drie-enige God ‘n band van eensgesindheid sal wees wat ons sal aanspoor om die Here toe te laat om deur sy Gees die vrug van die Gees na te streef.” In die besonder is Stéfan se wens “om nie net ‘n kerk te wees wat praat nie, maar eerder om ‘n kerk te wees wat ons belydenis sal uitleef na diegene wat vervreemd of afgesonderd van God se genade en verlossing in Christus voel.”

Om die predikant van ’n gemeente te wees, verg onder andere baie insig en wysheid en daarom is dit vir Stéfan belangrik om kers te gaan opsteek by die werke van skrywers soos Wentzel C. Coetzer, Mark Gregston, Perry L. Draper en Johan Cilliers.

Mag die Here hierdie jong predikant wat so ‘n passie vir die gesins- en jeugbediening het, seën met wyse mentors en Aärons wat sy arms in die lug sal help hou wanneer hy dit nodig het.

116 | Maatskaplike NOODLYN