Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ontmoet ds Nicol Smit van die NG Gemeente Steynsrus

As mens in die lente met die N7 langs oor die Olifantsrivier na Klawer ry, staan mens op ’n mooi reënjaar verstom oor hoe die landskap in uitbundige kleure uit sy nate bars. Maar dis eers as jy die Van Rhynspas uitry na Nieuwoudtville dat jou asem behoorlik wegslaan. En dis waarvandaan die NG Gemeente Steynsrus se nuwe predikant, ds Nicol Smit kom – ’n man wat ook baie lief is vir houtwerk en bootvisvang.

Hy voltooi sy laerskool aan die Middelbare Skool Nieuwoudtville en sy hoërskoolloopbaan aan die Hoërskool Calvinia waarna hy sy BTh aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi.

Sy ouers, die plaaslike predikant en Sendingkerkleraar het ’n groot invloed op sy besluit om predikant te word, gehad. “Ek het ’n geestelike keerpunt in Graad 11 ervaar terwyl ek op skool was in Calvinia. Dit was grootliks as gevolg van die Jeug tot Jeug Aksie- en die Aksie Morele Standaarde-uitreike.”

Nicol begin sy loopbaan as predikant by die NG Gemeent Grootmist waar hy in Mei 1987 georden is en daar in diens staan vir 22 jaar tot Maart 2009. Vanaf 2009 tot 2019 was hy predikant van die NG Gemeente Namakwaland in Springbok. Dit is vir hom belangrik “om mense te help om die Bybel en wetenskap in hulself te versoen; om ontslae te raak van ʼn eenvlakkige, letterlike lees van die Bybel en weg te beweeg van biblisisme.”

Op die vraag op wat hy as die grootste uitdagings in sy beroep beskou, antwoord hy: “Die soeke na ʼn relevante en geloofwaardige manier om my Gereformeerde verstaan van geloof in ʼn nuwe post-modernistiese idioom te vind.  Dit is ook om die irrelevansie van fundamentalisme asook die populisme van die charismatiese markplein uit te wys as uitweë in plaas van kruisweë.”

En wat beskou hy as die grootste uitdaging van die gemeente in die gemeenskap waarbinne hulle gestalte aan die Here se liefde moet gee? Daarop antwoord hy: “Plaaslik is die grootste uitdaging om finansieel te oorlewe en om armoede te hanteer.”

Sy wens vir die kerk in die breë is “dat afgesien van die vergulding van ‘Gereformeerdheid’ as ʼn tydlose stel reëls, ordes en gestolde belydenisontkragting.  Dat ‘Gereformeerdheid’ ʼn verkenningswaagmoed sal oproep om met die wisselwerking tussen teks en konteks nuwe terreine te betree, ongekende vraagstukke in die oë te kyk en mislukkingsvrees te oorwin.  Dat Christus kultuur sal transformeer.”

Om predikant te wees, is nie net uitdagend as kerkleier nie, maar ook as iemand wat ’n invloed op sy of haar gemeenskap het. Daarom is dit belangrik om ook blootstelling aan die denke van goeie, insiggewende skrywers te kry. Nicol lees graag die werk van sy eertydse dosente soos Flip Theron, Willie Jonker, Julian Müller en Dirkie Smit. Hy lees ook graag die werk van buitelandse teoloë soos dié van Simon Critschley en Eugene Peterson. Filosofie is natuurlik ook van groot waarde en hy lees graag boeke van filosowe soos GK Chesterton, Sluvov Zizek, Peter Berger, Alain du Botton, Philip Jancey en Blaise Pascal. Hy lees ook graag die werk van Simon Schama.

Nicol is getroud met Priscilla. Hulle het twee kinders, Nicla (32) en Marnél (30) en het een kleinkind.

Mariëtte Odendaal

116 | Maatskaplike NOODLYN