Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons vroue – die pilare van ons gemeenskappe

Deur Mariëtte Odendaal

“Vroue speel ’n baie belangrike rol in ons verskillende gemeenskappe, waarvan die grootste sekerlik diensbaarheid is. Daarom is dit belangrik dat ons geleenthede moet skep waar ons vrouelidmate hulself geestelik moet kan verryk en toegerus kan word vir die uitdagings in die lewe.”

Béneli Pretorius | Voorsitter: Vrouebediening

In die vorige eeu is daar dikwels gesê: “Agter elke suksesvolle man staan gewoonlik ’n sterk vrou.” Intussen het vroue beroepe wat tradisioneel voorheen vir mans geoormerk was, begin betree, maar min mense sal met ons stry dat vroue steeds die ruggraat van vooruitstrewende plase, sakeondernemings of groot organisasies vorm. Soos die Engelsman sê: “They are the pillars of society.”

Vroue het egter baie energie hiervoor nodig. Hulle het behoefte aan ’n plek waar hulle geestelik toegerus en bedien kan word; ’n plek waar hulle weer herinner kan word aan hul waarde in die oë van die Here en hul gemeenskappe.

Hierin speel die NG Kerk Vrystaat se Vrouebediening ’n onontbeerlike rol. Ons het meer hieroor gaan uitvind by Béneli Pretorius wat sedert 2019 die voorsitter van die Taakspan Vrouebediening is.

Béneli, vertel vir ons meer van jouself en hoe dit gekom het dat jy by Vrouebediening betrokke geraak het.

“Ná skool het ek ’n Diploma in Voedsel- en Kledingtegnologie verwerf aan die Vrystaat Technikon, waar ek  gespesialiseer het in inrigtingbestuur en grootskaalse voedselbereiding. In hierdie tyd het ek ook my man ontmoet, wat toe finalejaar-teologiestudent was aan die Universiteit van die Vrystaat.

 

 

“Ons het as predikantspaar verskeie gemeentes bedien. As deel van ons roeping het ek toe ook by die bediening aan vrouelidmate betrokke geraak en dien sedert 2008 in ons sinode se Taakspan Vrouebediening.

“Ek het ’n passie vir die voedsel- en gasvryheidsbedryf en is bevoorreg om my passie te kan uitleef in my werk by die Oranje Meisieskool (wat ook my alma mater is), asook in my voorsitterskap van die Vrouebediening.” 

Vertel meer van die Vrouebediening

“Alle vrouelidmate van ons Vrystaat-gemeentes is deel van die Vrouebediening. Die termyn van ons taakspan duur vier jaar. In hierdie tyd bied ons dan jaarliks ’n geleentheid aan ons vrouelidmate om geestelik verryk en toegerus te word; die hoogtepunt van die jaar. Dié geleentheid bied aan ons vroue ’n veilige en koesterende spasie waar hul geloof versterk kan word sodat hulle dit weer opnuut in hul gemeentes kan gaan uitleef.

“Daar is natuurlik ook uitdagings. Die grootste een is om gemeentes te laat besef dat die Vrouebediening nie ’n spysenieringskomitee is nie, maar dat ons in die eerste plek wil omsien na die geestelike behoeftes van ons vrouelidmate. Ons sal ook graag meer van die jonger generasie vroue by ons toerustingsgeleenthede wou betrek.

Dis dikwels ’n uitdaging om meer lidmate in organisasies geïnteresseerd te kry. Wat beplan julle om meer vrouelidmate by Vrouebediening betrokke te kry?

“Ons taakspan maak graag reklame vir interessante konferensies wat deur ons ringe in sinodale gebiede aangebied word en woon dit dan ook by.

“Ons beplan om in Februarie 2024 ons jaarlikse Vrouebedieningskonferensie by die pragtige Amanzi Private Wildreservaat aan te bied; die ideale wegbreekplek vir ’n naweek om jou jaar met die nodige energie af te skop. Tydens hierdie toerustingsgeleentheid kry ons vrouelidmate kans om medegelowiges van ander gemeentes te ontmoet en om geestelik toegerus te word.

“Die tema van die vorige konferensie was ‘Om tot verhaal te kom’. Dit was aangebied deur prof Jan-Albert van den Berg en prof Kobus Schoeman. Aangesien die vroue dit baie positief beleef het, was daar ’n versoek vir ’n opvolggeleentheid.  Ek het die versoek so aan prof Kobus gerig; vandaar die tema vir ons konferensie vir 2024: ‘Deel van God se storie’. Ons is baie bevoorreg dat dr Nina Müller van Velden as mede-aanbieder by die geleentheid sal optree. Beide van die sprekers weet hoe om vroue se harte te raak en praktiese raad te gee.

“Prof Schoeman was vir die afgelope twintig jaar predikant in die NG Kerk en is tans verbonde aan die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy werk in die veld van gemeentestudies en leierskap en fokus op die interaksie tussen gemeenskap en gemeente. 

“Dr Nina Müller van Velden is sedert 1 Julie 2023 dosent in Nuwe Testament by die Fakulteit Teologie en Religie, Universiteit van die Vrystaat. Voor haar skuif na Bloemfontein was sy die afgelope paar jaar voltyds projekkoördineerder en later post-doktorale navorser; sy was in dié tyd ook tentmaker-leraar by NG Parke-gemeente (Kraaifontein, Wes-Kaap).

“Ons beplan ook om volgende jaar ’n retraite vir ons vrouelidmate in Augustus aan te bied en hoop om baie goeie belangstelling daarvoor te ontvang.”

Dis dikwels ’n uitdaging om meer lidmate in organisasies geïnteresseerd te kry. Wat beplan julle om meer vrouelidmate by Vrouebediening betrokke te kry?

“Ons taakspan maak graag reklame vir interessante konferensies wat deur ons ringe in sinodale gebiede aangebied word en woon dit dan ook by.

“Ons beplan om in Februarie 2024 ons jaarlikse Vrouebedieningskonferensie by die pragtige Amanzi Private Wildreservaat aan te bied; die ideale wegbreekplek vir ’n naweek om jou jaar met die nodige energie af te skop. Tydens hierdie toerustingsgeleentheid kry ons vrouelidmate kans om medegelowiges van ander gemeentes te ontmoet en om geestelik toegerus te word.

“Die tema van die vorige konferensie was ‘Om tot verhaal te kom’. Dit was aangebied deur prof Jan-Albert van den Berg en prof Kobus Schoeman. Aangesien die vroue dit baie positief beleef het, was daar ’n versoek vir ’n opvolggeleentheid.  Ek het die versoek so aan prof Kobus gerig; vandaar die tema vir ons konferensie vir 2024: ‘Deel van God se storie’. Ons is baie bevoorreg dat dr Nina Müller van Velden as mede-aanbieder by die geleentheid sal optree. Beide van die sprekers weet hoe om vroue se harte te raak en praktiese raad te gee.

“Prof Schoeman was vir die afgelope twintig jaar predikant in die NG Kerk en is tans verbonde aan die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy werk in die veld van gemeentestudies en leierskap en fokus op die interaksie tussen gemeenskap en gemeente. 

“Dr Nina Müller van Velden is sedert 1 Julie 2023 dosent in Nuwe Testament by die Fakulteit Teologie en Religie, Universiteit van die Vrystaat. Voor haar skuif na Bloemfontein was sy die afgelope paar jaar voltyds projekkoördineerder en later post-doktorale navorser; sy was in dié tyd ook tentmaker-leraar by NG Parke-gemeente (Kraaifontein, Wes-Kaap).

“Ons beplan ook om volgende jaar ’n retraite vir ons vrouelidmate in Augustus aan te bied en hoop om baie goeie belangstelling daarvoor te ontvang.”

Wat is jou droom vir Vrouebediening in 2024?

“My droom vir volgende jaar is om te help om geleenthede te skep waar vroue weer hul waarde kan besef en geestelik toegerus kan word om die lewe met al sy uitdagings voluit te leef. 

“Ons sal graag wil sien dat die vrouelidmate ’n verskil in hulle gemeentes en gemeenskap maak deur die liefde van Christus uit te leef. 

“Vroue speel ’n baie belangrike rol in ons verskillende gemeenskappe, waarvan die grootste sekerlik diensbaarheid is. Daarom is dit belangrik dat ons geleenthede moet skep waar ons vrouelidmate hulself geestelik moet kan verryk en toegerus kan word vir die uitdagings in die lewe.”

Vertel meer van jul nuwe Vrouebediening-logo

“Ons Vrouebediening-logo is so twee maande gelede met behulp van Celicia McLean, Kommunikasie- en Bemarkingsbestuurder en Carlie Niehaus, Kommunikasie- en Bemarkingsbeampte van Sinode Vrystaat, nuut ontwerp. Die doel daarvan was om dit vroulik en professioneel te laat vertoon om aan te pas in die korporatiewe wêreld en ook in te skakel by die kleure van die visioneringsnetwerk van die NG Kerk Vrystaat.”

Indien jy meer inligting nodig het, kan jy gerus kontak maak met Béneli Pretorius by benelipretorius@gmail.com.

116 | Maatskaplike NOODLYN