Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons susterskerk in Malawi legitimeer 24 teologiestudente

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk | 16 Junie 2023

Ons susterskerk in Malawi legitimeer 24 teologiestudente

Ons juig saam met ons susterskerk in Malawi, die CCAP Nkhoma Sinode, wat op 10 Junie 24 teologiestudente gelegitimeer het. Hulle word opgelei by die Josophat Mwale Teologiese Instituut (JMTI) wat al sedert 1993 bestaan. Van hul studente kom doen dikwels hul nagraadse studie in teologie aan die Universiteit Stellenbosch wat deur Getuienisaksie ondersteun word. Dr Daniël de Wet in die Wes-Kaap verseker dat ekumeniese bande sterk bly deur gereelde besoeke en kontak met die leierskap daar.

Foto verskaf: Heel links mev Jane Chikakuda (hoof by die Yoswa Skool vir die vroue van teologiestudente) en lede van die moderatuur. Die prinsipaal van Josophat Mwale Theological Institute, dr Leonard Katundu, met die rooi toga, sit regs. Agter staan die 24 pare finalejaar-teologiestudente wat op 10 Junie gegradueer het.
116 | Maatskaplike NOODLYN