Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Ons Sinode

Baie welkom by ons amptelike webblad

Die NG Kerk in die Vrystaat bestaan al vir die afgelope 150 jaar. 

Reis gerus saam met ons. Jy sal inligting van die hele streek hier vind, omdat daar in elke dorp en stad ‘n gemeente is wat op watter manier ookal, die leuse dien:

“Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld”.

Ons is die vriendelike Sinodale Kantoor wat graag ringe en gemeentes help.

Ons sien uit daarna om julle te ontvang en julle by te staan met enigiets van pensioennavrae tot bedieningshulp aan gemeentes.

Geen navrae is te klein of te groot vir ons nie. Kom loer gerus by ons in as julle weer in Bloemfontein is, kom maak kennis met die personeel, ons ontvang julle graag.

Sinode Vrystaat
Span

Lig in die duisternis, hier vir God, mekaar en die wêreld

ons

Gereformeerde Identiteit

  • Ons glo dat die Bybel God se skrifgeworde openbaring is. Ons bely daarom dat die Bybel God se woord in mensetaal is wat deur die Heilige Gees geïnspireer is en God se norm vir ons lewe is. Die Bybel moet na sy aard en bedoeling vertolk en verklaar word, met dien verstande dat die Bybel sy eie uitlegger is en dat elke gedeelte in sy verband uitgelê moet word. Ons glo dat ‘n lewende, persoonlike verhouding met God belangrik is vir die verstaan van die bedoeling van die Skrif.

  • Ons erken dat die post-moderne tydsgees daartoe lei dat waarhede gerelativeer word. Ons het begrip dat dit tot identiteitskrisisse en tot onsekerheid kan lei. Daarom verklaar ons opnuut ons gehegtheid aan ons gereformeerde belydenisskrifte: die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls. Ons aanvaar hierdie belydenisskrifte as bindend omdat dit ooreenstem met die Bybel as die Woord van God. Die inhoud van hierdie belydenisskrifte moet in ons harte leef. Ons vra leraars om die inhoud van die Belydenisskrifte weer op ‘n nuwe, vars manier in gemeentes bekend te stel.
  • Ons sien ons eredienste as ontmoetings met die lewende God waar Hy deur sy Woord en Gees teenwoordig is. Hierdie waarheid maak dat elke byeenkoms gekenmerk word deur ‘n diepe respek vir God. Ons erken dat daar verskillende spiritualiteite in ons kerk is wat in die diversiteit van ons aanbidding sigbaar geword het. Ons verklaar egter dat daar geen plaasvervangers kan wees vir deeglik voorbereide eredienste waar Skrifgefundeerde prediking, die wet van God en die belydenis sy plek kry nie. Ons staan daarby dat daar sekere hoekstene is wat ons eredienste kenmerk maar erken dat daar op Skrifgetroue, verantwoordelike en stylvolle wyse met die boustene op daardie hoekstene gebou kan word.

  • Ons verstaan ons roeping dat ons “Lig in die duisternis” is: “Hier vir God, mekaar en die wêreld”. Ons glo dat die waarhede van die Bybel in ons konteks moet tuiskom. Daarom aanvaar ons die uitdaging om gestuurde gemeentes te wees; mense wat diep onder die indruk is dat ons uit genade gered is en nou uit dankbaarheid ‘n verskil wil gaan maak in die gebroke wêreld rondom ons. Die besinning oor gereformeerde identiteit is ‘n noodsaaklike en voortgaande gesprek. Daarom onderneem ons om voortdurend hieraan aandag te gee.
ons

Logo

Die simbool wat gebruik word, is afgelei van die visie “Lig in die duisternis”, waar die fakkel deur die eeue gebruik is om lig saam te neem en lig te maak in die donker. Om dié outydse simbool te gebruik, verwys ook na die geskiedenis van die NG Kerk.

Daar word ook gereeld van kerse gebruik gemaak as die simbool van die Lig vir die wêreld.
Verskeie verse in die Bybel verwys na die Lig byvoorbeeld:

God het lig eerste gemaak (Gen 1:3)
Lig en lewe (Ps 36:10)

Lig en waarheid (Ps 43:3)

Lig vir die wêreld (Mat 5:14-16)

Lig in die duisternis (Joh 1:4-5)

God is lig (1 Joh 1:5)

Die kleur, simboliek en variasies is ook geskep om verskillende kommissies, ringe en gemeentes te akkommodeer sodat die verskillende lede in die Vrystaat deel kan uitmaak van een liggaam onder een vaandel.

Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie  almal dieselfde werking het nie,
so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen a sonderlik lede van mekaar
.

(Rom 12:4-5).

GROEN

Olyfboom
Simboliseer groei, natuur, vrugbaarheid en vryheid van gebondenheid. Dit is die kleur wat die seisoen van epifanie verteenwoordig. (Koninkrykstyd is die tydperk wat Christus op aarde was)

ORANJE

Son
Simboliseer moed, krag, volharding en verteenwoordig vuur en vlam.

GEEL

Lig
Simboliseer vernuwing, hoop, lig en reinheid. Geel en wit verteenwoordig die seisoen van Paasfees.

BLOU

Water
Simboliseer hemelse genade. Verteenwoordig hoop en goeie gesondheid. Die beweging van die water verwys na die beweging tussen mense op aarde en die lewe wat dit bring.

GRYSBRUIN

Rots
Simboliseer aarde of grond en nederigheid. Dit verwys ook na die Rots wat vas bly staan waarop ons moet bou.

116 | Maatskaplike NOODLYN