Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons nuut verkose NG Kerk-moderator oor die toekoms

“Ons wil as Gereformeerde kerk bly reformeer, terugvra na die bronne en die Bron, telkens weer ons geloof bely in woorde wat troosvol tot ons tydgenote spreek.”

| Ds Jan Lubbe

Ds Jan Lubbe, voorsitter van die Vrystaatse Sinode en ook predikant van die NG Gemeente Berg-en-Dal in Bloemfontein het op Maandag 16 Oktober die leisels as nuwe moderator van die NG Kerk se Algemene Sinode by ds Nelis Janse van Rensburg oorgeneem. Vir die volgende vier jaar sal hy as voorsitter van die moderamen dien. 

Om in 2023 as moderator op hiérdie stoel te gaan sit, verg baie wysheid, insig en deernis met die verskeie Woordinterpretasie-groepe binne die NG Kerk. Dis egter niks nuuts nie; in die Bybel lees ons ook van vele godsdiensleiers wat leiding moes help gee in uitdagende tye. Die Nuwe Testamentiese briewe het juis ontstaan as antwoord op die verskillende geloofsinterpretasies binne die eerste gemeentes. Ons het meer gaan uitvind oor hoe ons nuwe moderator oor ’n paar sake dink.

Jan, wat dink jy is tans van kardinale belang om die NG Kerk-skip deur die hedendaagse stormwaters te help stuur?

“Luister, luister, luister … Luister na Gód. Dit beteken om eenkant toe te gaan, stil te raak, te bid, te wag, te lees en dieper te soek na sý stem, sý teenwoordigheid.

“Luister na mekaar in die groot NG Kerk-familie van wie ons almal deel is. Waardeer die verskeidenheid. Wees oop vir mekaar. Gaan mekaar tegemoet en gee vir mekaar geleentheid. Bly geduldig en moenie oordeel nie. Wees openhartig en deursigtig.”

Wat sou jou sê is die grootste bate van die NG Kerk waar ons tans die Liggaam van Christus help vergestalt in Suid-Afrika? Watter aspekte speel volgens jou mening hierin ’n rol?

“Ons grootste bate? Dat ons ‘n kerkfamilie is wat die Skrifgeworde Woord van God in ons eie taal het om te lees en te bestudeer; dat ons daarin diep toegewyd is. Ons soek teologies na antwoorde. Ons maak erns met die kompleksiteite van ons menslike bestaan – nou en in hierdie kontekste en ons soek na die lig van God hierop.

“Tesame hiermee is dit ook ’n bate dat ons mekaar in hierdie proses erken en wil saamneem; ons beliggaam die verskeidenheid waaroor Paulus in 1 Korintiërs 12 en 14 skryf – ons is eensgesind, al is ons nie eenstemmig nie. Ons wil as Gereformeerde kerk bly reformeer, terugvra na die bronne en die Bron; telkens weer ons geloof bely in woorde wat troosvol tot ons tydgenote spreek.”

Waar dink jy faal die NG Kerk om die liefde van Christus sigbaar uit te leef? Wat beskou jy as die belangrikste faktore wat dit teenwerk?

“Ons faal nog voor ons by die kerkdeur uitstap. Hiermee bedoel ek dat ons al sommer daar by die Nagmaalstafel faal wanneer ons nie snap hoe wyd en diep en hoog en ver die liefde van Christus strek nie (Efesiërs 3:16-19).

“As ons begin voorwaardes stel, mekaar veroordeel en aanhou stry, waarom sou enigiemand na ons wóú luister; ons as draers van hoop en lig beskou; ons as één ag?

“Dus is dit nóú die tyd om hand diep in eie boesem te steek – terug in die Eksodusverhaal – en God te vra ‘wys ons, wys ons álmal die regte pad uit hierdie woestyn vorentoe’. En die Algemene Sinode het verlede week elke middag ná ete, Miga 6:6-8 gelees, gebid en gesing: Kom ons bly in die gees van verootmoediging en bedagsaamheid voor God en ons medemense leef. Eintlik is dit eenvoudig net om ‘n lewe vol deernis en dankbaarheid te leef.” 

Hoe sou jy sê kan ons as kerk dit belyn as navolgers van Christus?

“Ons moet telkens eers weer by onsself begin. Die genade wat aan mý bewys is, is ook die genade wat ek ontvang het om te deel. Sodoende word ‘n klomp sake en agendas gerelativeer. Christus is gestuur omdat God hierdie wêreld liefhet. Christus het gesê die koninkryk van God is hier, dis naby en dis nou. Ons is burgers van daardie koninkryk en soek daarom God se eer in alles en oral – dít is ons Gereformeerde oortuiging.

“Reformasie van die kerk is nodig ter wille van reformasie in die samelewing, ter wille van heling, herstel en hoop. Ek is oortuig daarvan dat as ons fyn na die roepstem van Christus sou luister deur sy Woord en die Gees wat dit lewend maak, sal ons roeping duidelik word en onssélf, gewillig daartoe. En mag ons altyd onthou: Dit is en bly altyd ‘n kruisweg, nie ‘n triomftog. Nie nóu nie.”

Wat is jou droom vir die NG Kerk as moderator vir die termyn wat voorlê? Wat is die koers wat jy graag sou wou aandui en hoe sal jy as leier graag te werk wil gaan?

“Mag ons ‘n nederige, maar moedige kerk wees. Gehoorsaam, maar versigtig. Helder in ons profetiese getuienis en ruim in ons priesterlike ontferming.

“Mag ons meer swaarde omsmee in ploegskare.

“Mag ons meer soos duiwe wees en minder soos valke op mekaar afpyl.

“En mag ons aan die einde hoor: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, julle was betroubaar in die kleine …

 | verskaf: Ds Jan Lubbe, moderator van die NG Kerk Vrystaat en Algemene Sinode.

Vir meer inligting oor waar die NG Kerk ná die Algemene Sinodesitting staan, kan daar geluister word na die Op-en-Wakker RSG-potgooigesprek met ds Lubbe van 25 Oktober.

(Oorgeneem uit Netwerk24, Volksblad, deur Jana Marx, 16 Oktober 2023)

ELDERS GELEES
Algemene Sinode 2023:
Jan Lubbe as nuwe moderator verkies

(Oorgeneem uit Kerkbode, 16 Oktober 2023)

(Oorgeneem uit die YouTube-kanaal @PellissierGemeente, deur ds Charles James, leraar van NG Gemeente Pellissier, 21 Oktober 2023)

*(Wees bedag op vals nuus oor die NG Kerk en die Algemene Sinode van 2023. Lees eerder die amptelike bronne, soos Kerkbode (‘n gratis e-koerant vir Kerknuus sedert 1849), Vrypos (‘n digitale tweeweeklikse en toepaslike nuusblad van die NG Kerk Vrystaat wat relevante kommunikasie en bemarking aan leraars, gemeentes en ander belangstellendes bied) of NG Kerk Vrystaat se sosiale mediaplatforms soos ons Facebookblad.)

116 | Maatskaplike NOODLYN