Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons Geregtigheid Netwerk: Oorvloediger geregtigheid in die vorm van barmhartigheid

As ’n mens die hoofopskrifte van koerante lees, na hooftrekke van nuusbulletins op TV kyk en dit op radio hoor, word ’n mens dikwels deur al die ongeregtigheid oorweldig. Dit voel dikwels soos ’n aanhoudende donderstorm wat nooit gaan ophou nie; dit teister jou sodat jy jouself dikwels afvra: Wat kan ons hieraan doen en hoe moet ons te werk gaan om hierteen op te staan?

Daarom is dit goeie nuus dat die Sinode Vrystaat die Geregtigheid Netwerk in die lewe geroep het sodat ons as navolgers van Christus hierin ’n verskil kan maak.

Geregtigheid as Christelike beginsel

Ds Marthiens Heymans, sameroeper van die Geregtigheid Netwerk, vertel meer oor die fokus van dié netwerk: “Ons beskou en verstaan geregtigheid in die konteks soos dit in die Mattheus-evangelie verduidelik word. Die Grieks vir geregtigheid, δηθαηνζύλε, is dig verweefd in dié evangelie en kan beskou word as die belangrikste deurslaggewende beginsel om die Koninkryk in te gaan, met ander woorde om deel van God se manier van regeer te raak – veral nou en hier.

“Jesus benadruk dit dat ‘n ‘oorvloediger geregtigheid’ essensieel is vir toegang tot die ‘Koninkryk van die hemele’. In Mattheus 5:21-48 gee Jesus ‘n verreikende betekenis aan die Tora, en deur die wet met hoër eise uit te brei, naamlik ‘oorvloediger geregtigheid’, vervul Hy die wet.”

Maar dit kan tog nie beteken dat ons net wette hoef na te kom en alles sal reg wees nie? Heymans verduidelik: “Jesus beveg dié wettiese houding en laat val die klem op dissipelskap. Die verskil tussen die korrekte en verkeerde interpretasie van die wet word opgesom deur Jesus se woorde in Mattheus 9:13 en 12:7 as Hy sê: ‘Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie.’

“Daarom wil die Geregtigheid Netwerk die saak van oorvloediger geregtigheid in die vorm van barmhartigheid belig om die Koninkryk van Christus op hierdie manier in Suid-Afrika sigbaar te maak.”

Die Geregtigheid Netwerk is dus van groot belang vir die kerk, reg?

Hierop antwoord Heymans: “Inderdaad. Die praktiese uitlewing van hierdie oorvloediger geregtigheid sien ons alreeds in die eerste gemeentes soos opgeteken in Handelinge. In hoofstuk 2:43-47 word hierdie oorvloediger geregtigheid prakties gedemonstreer deur te beskryf hoe daardie lidmate so barmhartig was dat hulle selfs hul grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel het volgens behoefte. So het die Here elke dag mense wat gered was, by die gemeente gevoeg.

“Dit leer ons dat God ons gebruik om sy kerk te laat groei (sy Koninkryk te laat kom) deur barmhartigheid. Jakobus, wat waarskynlik die leier van die eerste gemeente in Jerusalem was, bevestig in sy brief, Jakobus, dat geloof tot dade moet kom (hoofstuk 2:26). Die dade verwys baie sterk na barmhartigheid.”

Hoe gaan die Geregtigheid Netwerk in die praktyk werk?

“Ons beplan om die jaar saam met Helpende Hand ‘n konferensie te reël waar ons al die barmhartigheidsorganisasies in Bloemfontein gaan saamroep om koppe bymekaar te sit,” verduidelik Heymans. “Elkeen sal die geleentheid kry om hulself bekend te stel en met die groep te deel oor wat hulle waar doen, wat vir hulle werk, hulle behoeftes, en wat hulle gesien het nie werk nie.

“Ons hoop om ons gemeenskappe effektiewer te bereik deur middel van flinke samewerking en gevolglik doeltreffender projekte. Ons hoop dat ons samewerking tot nuwe idees en onderlinge hulp sal lei.”

So, hoe en op watter manier kan lidmate by die Geregtigheid Netwerk betrokke raak?

“Die goeie nuus is dat die Geregtigheid Netwerk ’n konferensie in September beplan wat in Bloemfontein sal plaasvind,” vertel Heymans. “Dit sal dan die geleentheid bied om verder met mekaar te netwerk en meer kreatiewe idees op die tafel te sit.

“Ons hoop dat lidmate op twee maniere betrokke sal raak,” antwoord Heymans. “Ons sal eerstens graag wil hê dat belangstellende lidmate die konferensie in September moet bywoon en hierdie netwerk help adverteer. Tweedens sal ons ook graag wil hê dat hulle ons moet laat weet dat ons inligting aan hulle kan deurstuur. Ons wil ook graag weet van al die barmhartigheidsorganisasies waarvan lidmate en gemeentes weet.”

Kontak ds Marthiens Heymans by 072 934 9135 of heymarthiens@gmail.com vir meer inligting.

Foto: verskaf deur ds Marthiens Heymans – Die foto’s waarin daar tuin gemaak word is versorgings-studente. Die heining wat hulle verf is om groentetuine. Hulle word opgelei om vir hulleself te sorg. Hulle versorg tuine en is tans in hulle derde jaar van opleiding. Hulle word ook geleer hoe om herwinning te doen, en word opgelei om later in aftree-oorde te werk met die vaardighede wat hulle geleer is. 

116 | Maatskaplike NOODLYN