Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons Gereformeerde Familie weer byeen in Wellington

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 11 Augustus 2023

Ons Gereformeerde Familie weer byeen in Wellington

Nico Mostert (PSD Vennote in Getuienis) en Daniël de Wet, (PSD Getuienisaksie Afrika Ekumene, Wes-Kaapland) was vanaf 29 Julie tot 4 Augustus op besoek aan ons susterskerke in Zambië, Malawi en Mosambiek. Saam met hulle was twee kerkleiersgroepe van hul onderskeie sinodes; iets wat ’n besondere ervaring vir hulle was en waarvan ons in die volgende weke meer sal vertel. Een van die besprekingspunte tydens hul kort besoek was die Reformed Family Forum (RFF) se jaarlikse konferensie wat vanjaar vanaf 23 tot 26 Oktober by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellingon gaan plaasvind. Lees meer daarvan hier.

Foto verskaf: Die RFF-konferensiegangers van 2022 in Johannesburg verlede jaar.

116 | Maatskaplike NOODLYN