Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons eerste Vrouekonferensie van die jaar is hier! Word geestelik verryk en toegerus

Deur Mariëtte Odendaal

“My droom vir 2024 is om te help om geleenthede te skep waar ons vrouelidmate ’n bietjie bederf kan word, opnuut hul waarde kan besef en geestelik toegerus kan word om die lewe met al sy uitdagings te kan aanpak; om voluit te leef.”

| Béneli Pretorius
Voorsitter: Taakspan Vrouebediening

“Vroue speel ’n baie belangrike rol in ons verskillende gemeenskappe, waarvan die grootste sekerlik diensbaarheid is. Daarom is dit belangrik dat ons geleenthede moet skep waar ons vrouelidmate hulself geestelik kan verryk en toegerus kan word vir die uitdagings in die lewe,” verduidelik Béneli.

Vertel ons meer van die eerste geleentheid wat julle vir 2024 beplan en waarom dit van groot belang is.
“Ons jaarlikse Vrouebedieningskonferensie vind plaas vanaf Vrydag 16 tot Sondag 18 Februarie by die pragtige en redelik sentraal-geleë Amanzi Privaat Wildreservaat. Ons vrouekonferensies is al die afgelope tien jaar daar aangebied aangesien beide die fasiliteite en diens van uitstaande gehalte is, so ons weet dit sal weereens iets besonders wees.

“Die doel van die konferensie is om aan ons vrouelidmate die geleentheid te gee om in ‘n rustige atmosfeer hul emosionele ‘tenk’ te kom vul. Tydens hierdie toerustingsgeleentheid kry ons vrouelidmate ook die geleentheid om medegelowiges van ander gemeentes te ontmoet en om geestelik toegerus te word sodat hulle weer hul plek kan gaan volstaan in hul huisgesinne, gemeentes en samelewing; om ’n positiewe verskil te gaan maak in hul gemeenskappe.

“Dit bied ook geleenthede waar gedagtes uitgeruil kan word rondom gemeente-wees en waar waardevolle inligting oor verskillende gemeentebedrywighede deurgegee kan word.”
Wat is die tema, wie bied dit aan en waarom is juis hulle as sprekers gekies?
“Die tema is ‘Deel van God se storie’ met Hebreërs 11:1 (1983-vertaling) as die temavers: Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Verskillende stories uit die verlede en hede bind ons saam, maar hoe skryf ons aan God se storie vir die toekoms?

“Die sprekers op die konferensie is prof Kobus Schoeman en dr Nina Müller van Velden. Beide hierdie aanbieders het hulle pols op wat in die wêreld rondom ons gebeur en is in voeling met die gewone lidmaat.

“Prof Schoeman het by ‘n vorige geleentheid as spreker opgetree en die dames het sy aanbieding só sinvol gevind dat hy op aanvraag weer versoek is om as spreker op te tree. Hy was vir die afgelope twintig jaar predikant in die NG Kerk en is tans verbonde aan die Fakulteit Teologie en Religie by die Universiteit van die Vrystaat. Hy is bekend vir sy werk oor kerklike navorsing op gemeentevlak en oor die netwerke wat daaruit kan voortvloei. Hy vra vir ’n teologie waar ‘die tekkie die gemeenskap se slaggat-teer sal tref’ en sal netwerke vorm om saam die Koninkryk van God in plaaslike gemeenskappe uit te bou.

“Dr Nina Müller van Velden is sedert 1 Julie 2023 ’n Vrystater ná haar aanstelling as Nuwe Testament-dosent aan die Fakulteit Teologie en Religie by die Universiteit van die Vrystaat. Voor haar skuif na Bloemfontein was sy die afgelope paar jaar, tesame met haar voltydse werk as projekkoördineerder en daarna as postdoktorale navorser, as tentmaker-leraar by die NG Gemeente Parke (Kraaifontein, Wes-Kaap) betrokke en is tans saam met haar man, Wouter van Velden (ook ’n NG Kerk-predikant; tans beroepbaar), ingeskakel by die NG Gemeente Hugenoot.”
Is daar enige ander bykomende inligting?
“Ja, ons gasspreker op die Saterdagaand rondom die kampvuur is Charles Smit wat op sy besondere manier stories van die Vrystaat gaan kom vertel.

“Charles is die nuushoof van Netwerk24 in die Vrystaat en Noord-Kaap. Hy werk al vir 36 jaar as joernalis; eers by die Volksblad en nou by Netwerk24. In dié tyd het hy ook vir drie jaar as buitelandse korrespondent vir Afrikaanse koerante in Amerika gewerk.

“Sy boek, Nuusmakers, wat dertig jaar se stories en foto’s dek, het vyf jaar gelede verskyn. Hy het ook sopas gehelp skryf aan ’n boek oor Bloemskou se 140 jaar van bestaan.

“Charles is ’n deeltydse boer op die plaas Zeekoegat naby Rouxville en sy passie is die veld, geskiedenis, stories en fotografie.”
En dalk nog ’n laaste knoop in die sakdoek?
“Ons beplan ook om later vanjaar, in Augustus, ’n retraite vir ons vrouelidmate aan te bied en hoop om ook baie goeie belangstelling daarvoor te ontvang.”
Kontak en registrasie
Kontak Marietjie van der Merwe
by 076 113 9601 vir meer inligting.
116 | Maatskaplike NOODLYN