Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuwe Voorsitter, Raad vir Ondersteuning: Ds Riaan van Zyl

Adriaan Petrus van Zyl is op 4 Julie 1977 as die jongste van twee seuns in Bloemfontein gebore. Hy was vir sy hele skoolloopbaan in Bothaville op skool. Hy het sy laerskoolloopbaan aan die Primêre Skool Eben Dönges voltooi waar hy in 1989 hoofseun was en sy hoërskoolloopbaan aan die Bothaville Hoërskool waar hy in 1995 hoofseun was.

Riaan het teologie aan die Universiteit van die Vrystaat studeer waar hy die grade BA en BTh verwerf het. Hy het later ‘n MTh-graad verwerf. Hy het nog later in ‘n ander akademiese rigting gegaan en in 2009 ‘n MBA-graad verwerf.

Hy is in 2001 gelegitimeer. Hy was van 2003 tot 2008 leraar van Arlington en sedert 2008 leraar van Bethlehem-Wes. In die Ring van Bethlehem was Riaan deur die jare baie aktief op verskeie terreine betrokke. Dit geld ook vir sy betrokkenheid in die sinodale aktiwiteite van die NG Kerk Vrystaat. Hy is sedert 2007 lid van die Raad vir Ondersteuning waar hy ‘n skitterende bydrae gelewer het. Enersyds was sy jeugdigheid ‘n aanwins vir die Raad en andersyds kon hy met sy MBA-kwalifikasie ‘n enorme bydrae lewer. Hy is met die Sinode van 2017 tot Ondervoorsitter van die Moderamen verkies en was vir die termyn ook lid van die ASM (Algemene Sinode Moderamen). Ek het in 2019 ‘n getuigskrif vir Riaan geskryf en haal die volgende twee sinne uit die getuigskrif aan: “Hy beskik oor die vermoë om ‘n saak uit ‘n ander hoek te beskou as wat die algemene siening is. Dit maak hom ‘n waardevolle lid van enige taakspan.”

Riaan is met Riëtte, ‘n boorling van Petrusburg, getroud. Sy praktiseer as fisioterapeut in Bethlehem. Die egpaar het drie dogters: Ané (Graad 9), Nienke (Graad 6) en Karli (Graad 2).

Riaan is na die Sinode van 2022 as voorsitter van die Raad vir Ondersteuning verkies. Ons wens hom net die beste toe vir die termyn wat vir hom voorlê.

Foto deur Tertius Botha (Sinodesitting 2022): Ds Riaan van Zyl, Voorsitter: Raad vir Ondersteuning
116 | Maatskaplike NOODLYN