Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 | verskaf: Die nuwe moderator, ds EM Tembo

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 22 September 2023

Dis met ’n warm hart dat ons die nuutverkose kerk-leierskap van ons susterkerk in Malawi, die CCAP Nkhoma Sinode, seën toewens. Op Donderdagaand 7 September is die volgende moderatuurslede verkies: ds EM Tembo (moderator), ds KLC Kaliza (assessor), dr MWA Likhoozi (skriba), ds Absalom Nyasulu (vise-skriba), dr Katani Mwale (aktuaris), mnr Martin Thondolo (addisionele moderatuurslid), mnr Alick Msinkhuupuza (addisionele moderatuurslid) en ds Jaleck Kachipanda (vise-algemene sekretaris). Ds Vasco Kachipapa bly aan as algemene sekretaris totdat die termyn in 2025 verstreke is. Mag die Here hulle toerus met wysheid, insig en die oorvloedige liefde wat daar in Jesus Christus is.

116 | Maatskaplike NOODLYN