Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuwe Covid-wetgewing met die oog op Paasnaweek

President Ramaphosa het op 30 Maart 2021 ‘n aankondiging rakende die verslapping van inperkings ten opsigte van kerke gemaak met die oog daarop om hierdie jaar Paasfees te vier. In kort kom dit daarop neer dat daar nou 250 lidmate in die gebou kan saamkom om Paasfees te vier, mits dit nie die kapasiteit van die gebou oorskrei nie.  Indien die gebou se kapasiteit kleiner as 250 mense is, mag die gebou net gevul word tot 50% van die gebou se kapasiteit. Daar is ook meer ruimte geskep met die verslapping in wetgewing ten opsigte van buitelig-byeenkomste. 500 mense kan nou saamkom met die oog op ‘n buitelig-diens.

Bywoning van begrafnisse is nog steeds beperk tot 100 mense. Die begrafnis moet ook in twee ure se tyd afgehandel wees.

Hoewel die wetgewing verslap is oor die aantal mense wat bymekaar mag kom, bly al die ander wetgewing steeds in plek. Sosiale afstande van 1,5 m moet steeds gehandhaaf word tussen mense. Hande moet by die deure gereinig word, gesondheidsvraelyste moet steeds voltooi word en daar moet steeds koors geneem word van elkeen wat die diens bywoon. Dit is ook belangrik om daarop te let dat die gebou waarin die gelowiges bymekaar kom, goed geventileerd is. Sorg asseblief dat al die vensters oop is wanneer mense bymekaar kom.

Dit is ook belangrik dat daar steeds nie ruimte geskep word vir saamkuier ná ‘n erediens nie. In kort kom dit daarop neer dat ons kerk toe kan gaan, maar dat almal na die erediens weer huis toe gaan sonder dat daar ná die tyd koffie of tee gedrink word.

Ten opsigte van die bediening van die sakramente, net die volgende opmerkings. Direkte kontak met mense bly steeds problematies. Wanneer die doop bedien word, moet die predikant seker maak dat sy/haar hande gereinig word voor die sakrament bedien word. Almal wat by die doop betrokke is, moet asseblief hulle maskers dra. Die doop kan bedien word as hierdie maatreëls gevolg word.

Ten opsigte van die nagmaal, moet daar uiters versigtig gewerk word met die voorbereiding van die tekens van brood en wyn. Die kerkraadslede of bedieningspan wat die nagmaal voorberei, moet te alle tye aan al die gesondheidsprotokolle voldoen. Die veiligste opsie vir die bediening van die nagmaalstekens is om die nagmaalstekens op ‘n tafel vooraf te plaas en lidmate aan te moedig om self die tekens te kom haal voor die diens begin, sodat hulle die tekens byderhand het wanneer die nagmaal ingestel en gebruik word. Let daarop dat maskers slegs verwyder kan word vir die kort oomblik wanneer die tekens gebruik word.

Ek hoop hierdie riglyne help u om ‘n geseënde Paasfees te hê.

116 | Maatskaplike NOODLYN