Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuus vanuit die Moderamenvergadering van 04/11/2020

Na aanleiding van die afgelope vergadering van die Moderamen is daar ‘n paar sake wat ons graag onder die aandag van gemeentes en leraars wil bring.

1.            Woord van dank

Ons wil elkeen van u bedank vir die wyse waarop u kerk was in hierdie moeilike tyd. Gemeentes het voortgegaan met hulle daaglikse werk om mense in nood te versorg, om mense pastoraal te ondersteun en om planne te maak om die Evangelie te verkondig. Ons het van reg oor die Vrystaat getuienisse gehoor van hoe lidmate en gemeentes uitgereik het en betrokke geraak het by ‘n krisis wat aan die afspeel is nie net in die Vrystaat nie, maar reg oor die land en die wêreld. Op ‘n manier het die krisis rondom Covid-19 ‘n ongelooflike geleentheid vir die kerk geword om weer by die kernroeping van gelowiges en lidmate uit te kom.

2.            Korrupsie, plaasaanvalle en geweld op alle vlakke van die samelewing

Die Moderamen het hierdie saak indringend bespreek en verseker gemeentes van ons voorbidding in hierdie verband. Ons wys alle vorme van geweld ten sterkte af en doen ‘n beroep op die regering en die wetstoepassers om daadwerklik daaraan aandag te gee en op te tree.  Ons verseker alle gemeenskappe erns oor hierdie saak. Om ons erns hieroor te ondersteun het die Modermen besluit om voort te gaan met die “laat die kerkklokke lui”-beweging wat ons aan die gang gesit het tydens die situasie in Senekal. Die gedagte is dat ons ‘n beroep op alle geloofsgemeenskappe in die Vrystaat en reg oor die land doen om op ‘n Woensdag om 12:00 die kerkklokke te lui en voorbidding te doen dat die geweld en korrupsie in ons dorpe, provinsies en land tot ‘n einde sal kom. U sal elke week per sosiale media die sake vir voorbidding ontvang. Ons het ook besluit om te weeklaag oor die situasie waarin die Vrystaat haar bevind.  As ondersteuning van die weeklaag, sal u ook hieronder ‘n gebed en gedig vind.

‘n Gebed: ONS VADER WAT IN DIE VRYSTAAT IS (<ANGS OP VREES (<< Klik hier)

3.            Wet op Huwelike en Wet op Burgerlike verbintenisse

Die Moderamen het kennis geneem van die feit dat mnr Ramaphosa die nuwe Wet op Burgerlike verbintenisse onderteken het. Volgens hierdie wet mag staatsdiensamptenare nie meer weier om verbintenisse tussen dieselfde geslag te voltrek nie.

U word daarop gewys dat predikante nie deur hierdie wetgewing geraak word nie. U het u bevoegdheid om huwelike te bevestig ontvang ingevolge die Huwelikswet, nie die Wet op Burgerlike verbintenisse nie.

Geen predikant kan en mag selfdegeslag verbintenisse bevestig nie, alvorens die betrokke predikant nie aansoek gedoen het by die kantoor van die Algemene Sekretaris van die Algemene Sinode nie, en ingevolge van die Wet op Burgerlike Verbintenisse nie ‘n eksamen afgelê en geregistreer is nie.

4.            Registrasie as huweliksbevestigers en die trek van leêrs

Die Moderamen het kennis geneem van die moeisame proses wat gevolg moet word om te registreer as ‘n huweliksbevestiger ingevolge die Wet op Huwelike. U word daarop gewys dat u aansoek moet doen by die kantoor van die Skriba. U word ook vriendelik versoek om baie geduldig met die proses te wees. Alle korrespondensie in hierdie verband vind plaas vanuit die kantoor van die Skriba met die Departement van Binnelandse Sake in Pretoria. Dit is ‘n uiters tydsame en langdurige proses aangesien die Departement van Binnelandse Sake nie van elektroniese pos gebruik maak om te korrespondeer nie, maar van slakkepos. Ons vra u begrip oor hierdie aangeleentheid.

5.            Vrystaatse Sinode vir 2021

Die datum vir die volgende Vrystaatse Sinode is vasgestel vir 7-12 Junie 2021. Die hou van die sinode is onderworpe aan die noodstoestandwetgewing rakende Covid-19. Hoewel ons hoop en beplan om so ‘n vergadering te hou, moet ons kennis neem dat onder huidige wetgewing so ‘n vergadering bloot nie moontlik sal wees nie, aangesien wetgewing bepaal dat daar nie meer as 250 persone bymekaar kan kom vir ‘n vergadering nie. Die afvaardiging van die Vrystaatse Sinode is gewoonlik tussen 370 en 400 mense. Daar sal aan u in die komende weke gekorrespondeer word oor hoe ‘n lidmaat, gemeente of ring te werk moet gaan om sake vir bespreking op die agenda van die Sinode te plaas.

116 | Maatskaplike NOODLYN