Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nuus uit Bedieningsbegeleiding – Erediens Netwerk

‘n Paar leraars het in 2001 die bundel Gebedeboek met liturgiese voorstelle saamgestel met die doel om liturgiese kreatiwiteit te stimuleer. In die inleiding word “nuwe” maniere aangemoedig.

Die boekie bevat ‘n aantal liturgiese riglyne, wat geensins volledig wil wees nie, maar voorbeelde is van nuwe maniere om nie-verbaal en met appèl op meer sintuie as net die gehoor uitdrukking te gee aan die behoeftes van ons hart.  Interessant genoeg is van hierdie sogenaamde “nuwe” maniere, juis die herontdek van die “ou” maniere.

Hierdie twee beeldryke epiklese gebede (voor die Skriflesing) van Richard Foster en Johannes Calvyn is voorbeelde van liturgiese voorstelle wat in die bundel opgeneem is.

Gees van die lewende God, 

wees die tuinier van my siel.

Hoe lank wag ek nou al op U – stil – in ‘n koue winter van my siel.

Maar nou, in die kragtige naam van Jesus Christus, waag ek om U te smeek:

Hark weg die dooie blare van die verlede

Vergruis die harde kluite van my weerbarstige gewoontes en groewe

Werk diep in my in die ryk kompos van nuwe visie en vreugde

Plant diep in my siel u lewegewende Woord

Versorg, gee water, koester my hart

Totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei en blom.

Richard Foster

Lewende Here, ons bid nou dat u lewende woorde nie by ons ‘n hart van klip en ‘n kop van yster sal aantref nie, maar ‘n leergierige gees wat werklik soek na die betekenis van die nuwe lewe in U.  Laat ons hier werklik ervaar dat U ons Vader is wat ons as u kinders aangeneem het, dat u ons Verlosser is wat namens ons gesterf het en weer opgestaan het en dat U deur u Gees ons harte verlig om u stem te hoor.

Johannes Calvyn

Die bundel is gereeld in eredienste benut (soos ‘n vinnige Google-soek bewys). Kry die skakel na die Gebedeboek met liturgiese voorstelle hier.

In samewerking met die NG Kerk Vrystaat-webblad, loods die sameroeper van die Erediens Netwerk, dr Suzanne van der Merwe, ‘n aanlyn-platform waar leraars liturgiese voorstelle kan deel. Bydraes vir die volgende liturgiese momente is reeds ontvang: Toetrede, Wet, Geloofsbeydenis, Gebede, Doop, Nagmaal, Seën, Feesliturgieë, Belydenisaflegging, Bidure, Huwelik, Taizé Liturgieë, Bevestigings en Uitstuur.

Stuur asb liturgiese voorstelle vir plasing eersdaags op ons webtuiste na:

116 | Maatskaplike NOODLYN