Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

NetACT op besoek aan ons susterskerk in Angola: Kinkuni

21 Julie 2023

Dr Kruger du Preez, kurrikulumkonsultant vir Network for African Congregational Theology (NetACT) in Angola en Mosambiek, en Hannes Theron, projekbestuurder van NetACT, was in Maart vanjaar op besoek aan Angola. Die doel van hul besoek was drieërlei: Eerstens om die Assosiasie van Teologiese Skole van Angola (AETA) in Lubango, Suid-Angola, se sesde algemene jaarvergadering by te woon, tweedens om die bande met die IERA-kerkleierskap te verstewig, en derdens om die teologiese skool op Kinkuni te gaan besoek. Ons het reeds in April oor die AETA se AJV berig en in Mei oor die geskiedenis van die ontstaan van IERA en hoe ons die bande met dié besondere kerk verder kan verstewig. Vandag vertel Kruger du Preez vir ons meer van hul besoek aan die teologiese skool op Kinkuni. Lees meer daaroor HIER.

Foto verskaf: Hierdie foto is geneem tydens die geleentheid waar die Memorandum van Verstandhouding tussen NetACT en die ITIERA, die teologiese skool in Luanda, onderteken is.

116 | Maatskaplike NOODLYN