Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wanneer jy besig is met die nadenke oor ‘n preek en die inhoud daarvan kom val die betekenis van daardie teks vir jou op plekke in jou lewe en dié van ‘n groter geloofsgemeenskap soms duidelik en hard. Dit het ‘n rukkie terug met my gebeur toe ek die teks van Markus 10:13-16 weer gelees en bestudeer het.

Markus 10:13-16 – Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat Hy hulle moet aanraak. Sy dissipels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was Hy verontwaardig en het Hy vir hulle gesê: “Laat die kindertjies na My toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker Ek julle: Wie die koninkryk van God nie soos ‘n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie.” Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. AFR 83-vertaling.

In die teks besef ons weer dat ons soos kindertjies ons afhanklikheid van God moet besef, deur onvoorwaardelik te glo en te vertrou op Hom vir alles in ons lewe. Die slegte is dat ons deur verskeie dinge verhinder word om tyd saam en selfs naby God te spandeer, sodat ons Sy seën kan geniet.

Ons kan aan allerlei verskonings, redes en omstandighede dink hoekom die groot uitdaging van ons tyd, TYD, ons net nie toelaat om aandag te gee aan dit wat eintlik nodig en noodsaaklik is nie. Wat verhinder jou vandag om tyd te maak vir God, jou geliefdes, familie en ander om tyd te spandeer en daarin die Here se seën in jou lewe te beleef? Om deel te word van Sy koninkryk, deur soos ‘n kindjie geloof in Hom te hê.

Mag ons meer TYD maak vir God, mekaar en ander.

116 | Maatskaplike NOODLYN