Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dit is asof die tyd stilgestaan het. Nege-uur die oggend is ‘n groepie mense bymekaar. Handelinge 1 vers 1-21 beskryf dit. Elke dag is daar iets nuuts, ook die dag bring sy kwota nuwe ervaringe.

Jerusalem is gevul met mense uit alle groepe. Die godsdienstige Jode was ‘n rukkie gelede getuies van Jesus se kruisiging en ook weer die boodskap van Sy opstanding. Skielik is daar iets groots wat hulle aangryp. ‘n Geweldige rukwind vul die vertrek, vuur verdeel in tonge op elkeen van die groep se koppe en die Heilige Gees raak deel van hulle lewe. ‘n Gewone biduur verander in ‘n geestelike ervaring. In vers 4 lees ek die aangrypende woorde: “Almal is met die Heilige Gees vervul…”  Anders, nuut en met opgewondenheid deel hulle met mekaar die oomblik van wonders!

Ek en jy het deel hieraan – in Pinkstertyd beleef ons die Heilige Gees. Weliswaar bietjie anders as in Handelinge 2, maar ook aangrypend in die opdrag van Galasiërs 5:25: “Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal!”

Die Gees gee dan liefde, vreugde, vrede en lankmoedigheid in ‘n wêreld wat soms vinnig en gejaagd na antwoorde en oplossings soek! Die Gees rig nog steeds ons gedagtes en ook die kerk om te soek na wysheid in die baie vrae wat ‘n moderne tyd bring.

Die uitdaging: Ek en jy moet dalk net weer bid dat die Heilige Gees ons sal help om te kan onderskei wat werklik saak maak, te groei in liefde, want in liefde leer ons God se wil ken as ek die Bybel reg lees.

Ja, dit kan waar wees, veral in Pinkster 2022!

116 | Maatskaplike NOODLYN